Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Съдържание                                                  17 04 20

Темите  разглеждани в клуба

Когато кликнете на "сините текстове" отивате на посочения нов тематичен екран.

Връщате се в изходния екран с клик на лявата стрелка ГОРЕ в ЛЯВО на текущия екран!

1

Представяне целите и тематиката на клуба, организация на работата, ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНПРВ   М0   12 19

2

2

 

 

2

Целите на клуба, разговор с участниците интереси, очаквания, умения, хоби, спорт   М0  1 16

2

2

 

 

    3

ИСТОРИЯ развитието машинната обработка на инф,автоматизацията и ИТ (За акад.А.Балевски)    М1         1 20

2

2

14

ДШ

4

История развитието и достиженията на електротехническата индустрия     М1          1 23

2

2

14

ДШ

5

История развитието и достиженията на електрониката и изчислителната техника          М1         1 27      2 06   2 13

2

2

14

ДШ

6

Моделът с четири нива на автоматизация - приключи Първият етап на АНПРВ -      1 30    3 02

2

2

14

 
     7 Хоби автоматизация разработка на  Капанов 11A - Ардуино  - C71        2 06    2 17     2 20    3 07    4 02 2    
     8 Домашна автоматизация - функционални блокове - ЕнергоМонитор - С21      2 10    4 06 2    
9 Промишлена автоматизация (18)  - HONEYWEL ТРАПЕН   -     FESTO        2 24     4 14      5 18  2    
10  Инсталация (9)  OSISOFT PI и обучение  М3-0  Първи етап         2ч.       2 24        4 10 2    
11 OSISOFT PI  (10) - п рактика обучение M3-PI-V                           4ч./2      2 26        3 20    4 17 2    
12 OSISOFT PI  (11)  практика  самообучение   М3-PI-DL                4ч.         2 27        3 25    4 12 4    
13 Информация, управление, реално време (13) Информатика - четирите основни принципаМ2-1     3 19 2    
14 Но материали на  БАН (21) - автоматизация, машиностроене, изсдледователска дейност, роботизация (17м.)   4 24 2    
15 Технологията при обработката на информацията (14)  IT и трите технологични етапа.  М2-2     3 23 2    
16 Работа (15) в реално време  - мониторинг,    менъджмънт       M2-1   M2-2     M2-1                      3 26      4 07 2    
17 Запознаване с видовете (20)  сензори и датчици използвани в автоматизацията - посещения при партньори   -  4 21 2    
18 Системи за автоматично управление (САУ) , (17) М2-3  принципи на регулиране,   ПИД регулатори    4 09     5 06 2    
19 Автоматизация  на непрекъснати процеси (19)   -  ПИД регулатор   -  MILLCONT-Трапен     4 16   4 30   5 06 2    
20 Системата (16)  ЕНЕРГОМОНИТОР - представяне, начин на работа, настроики, инсталиране и практика        4 06 2    
21

Системата Енергомонитор (30) - настроики, инсталиране и практика- посещение инсталация     5 29    6 11

2      
22

Системата (12)  OSISOFT PI   -   M3-PI-IIoT  -  Етап Три, работа с примерни данни,    5ч/2     2 28

2    
23 Системата Honeywell PHD, (24)  начин на работа, инсталиране, настройки, примери програмиране на PLC       5 04  2    
24 Системата Honeywell PHD, (25)  начин на работа, инсталиране, настройки, - посещение в завода София          5 08 4     
25 Системата Honeywell PHD, (26) свързване със Системата  OSISOFT PI -          5 14 2    
26 Системата Honeywell PHD, (27) свързване със Системата  OSISOFT PI -        5 18 2    
27 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - (28) свързване със Системата  OSISOFT PI -      5 21 2    
28 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - (29)  свързване със Системата  OSISOFT PI -      5 25 4    
29 Ардуино  (22) - свързване със Системата  OSISOFT PI -                     4 27       5 25 2    
30 Ардуино (31) - свързване със Системата  OSISOFT PI -                    5 29       6 01 2    
31 Професионална ориентация  (23) Honeywell,  Festo,  ЕнергоМонитор,   ТРАПЕН,                      4 30  6 01 2    
32 Професионална ориентация примери- плановете за учебната 2020-21 - Проект АРДУИНО      4 04  6 18 2    
       Общо 70