Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

15 Ное. 2020

    На 14 Ное. се проведе само терефонна конференция предвид ограниченията заради пандемията. Участваха само няколко души.

За Протокола:  1. Живко Сахатчиев и Цвети Ганджова са ходили до Благоевград, за подаване на документи за пререгистрация.  2. Цвети Ганджова и Живко Сахатчиев са ходили с кола до "Богданово Убоище", за да намерят подходящо място за възпоменателна плоча. Пътуването трябва да се повтори. за търсене на подходящо място.   3. Възпоменателната плоча за последното сражение от Илинденското въстание в Рила е поставена от Илиян Бучков и Цвети Ганджова. - Виж Паметници

14 Окт 20

 14 Окт    Публикуваме ПОКАНА за повеждане на заседание на Управителния съвет, Контролния съвет, учредитеите и дарители на Фондацията.

До

Г-жа / Г-н  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            (член / учредител на ФсГП )

Адрес:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОКАНА

            Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 17 от устава на Фондацията, свиквам заседание на членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и основните учредители, по повод решенията взети на заседанието от 5 Май 2019 г в Якоруда. Заседанието ще се състои на 14 Ноември от 11 ч. в църквата „Св. Георги Победоносец“ в Якоруда.

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчет на комисията по пререгистрацията на Фондацията (Ж.Сахатчиев, Д.Шипковенски, Ц.Ганджова).
  2. Предложение на изменения и допълнения на Устава, възложено на (Ж.Сахатчиев, Д.Шипковенски, Ц.Ганджова).
  3. Обсъждане на постъпилата молба от Председателя Живко Сахатчиев за освобождаването му от Председателство на Фондацията.

Във връзка с ограниченията по повод пандемията, предлагаме следния начин за общуване при подготовката на заседанието и самото заседание.

- Настоящата Покана и материалите по нея ще бъдат изпратени на посочените по-горе участници в заседанието по електронната им поща или посочен скайп и телефон.

- Отговорите ще се приемат на е:поща:  yu120@abv.bg   скайп: Dotcho Shipkovenski и  телефон: 0877 620 519  . По тези канали ще се водят и обсъждания.

- До 10 Ноември трябва да се изпратят всички направи бележки и предложения, за да се включат в предложенията за заседанието.

- Поканата и материалите ще бъдат публикувани в сайта на Фондацията  svgeorgi-fond.com  в менюто  „ЗА НАС“ и подменю  „Якоруда 14 Ное 20“ .

            - Общуването по време на заседанието може да се извършва и по посочените канали с лицата, които не могат да присъстват в Якоруда и са уведомили предварително за това.

                                                                             (печат)

                        Председател:               ( подпис )                Секретар:                 ( подпис )  

                                   ( Живко Сахатчиев )                                                (Дочо Шипковенски )