Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

M3-PI-DataLink                                                                    19 04 20

САМООБУЧЕНИЕ

ВТОРИ  ЕТАП

     Създаване на отчети с   DataLink;

            https://learning.osisoft.com/series/user/creating-basic-reports-with-pi-datalink#en-language

    При отваряне на всеки един от тази серия от уроци ще видите много подробни указания за това какво трябва да направите и какво ще научите. Курсът се състои от 3   урока.

   Следва :  (други ураци по ДатаЛинк )

 

                                        Урок – Въведение в интерфейсите                    

          https://www.youtube.com/watch?v=3F_mrgXbsrY&list=TLPQMTYwNDIwMjBkfUDYFofdbw&index=7

     Introduction to PI interfaces. v3.4.375

                                                           OPC DA   ->  UA   

          Урок – Въведение в  ОРС

     https://www.youtube.com/watch?v=E6ELXwzJFgE

     Introduction to OPC with Examples

          Урок – Какво е PI  интерфейса  за  OPC DA

          https://www.youtube.com/watch?v=1FbyiRs6iVo&t=6s

     What is the PI Interface for OPC DA? (How It Works, Architecture, & Setup Steps)

          Урок – PI точките (ТАГ) и интерфейса към  OPC DA

   https://www.youtube.com/watch?v=CZ4oIOr6ZhI

   What are the different PI Points for the PI Interface for OPC DA & How Do They Work?

          Урок – ОРС UA  към  IIoT

   https://www.youtube.com/watch?v=f4LZtQ2SEDk

   Is OPC UA the Future of IIoT?

0-200226, 1-200419

- - -