Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Уважаеми учредители, членове и гости на

първото Общо събрание  на  Сдружение "Български юнак",

         Наложително е като първо отчетно събрание след учредяване на СБЮ, да се направи една кратка ретроспекция на условията, средата, водещите личности, идеите и възникналите направления на дейността в периода от активизирането на юнашкото движение до създаването на Сдружение "Български юнак"  .

         За първи път идеята за телесно – физическо възпитание е изказана преди 193 г. от д-р Петър Берон. Но първите гимнастически дружества създава Стамболов в първите месеци на освободена България през Август 1878 г. Дружествата  „Единство” свързват гимнастическата идея с военизираната подготовка на младежите. Едва с идването на швейцарските десет учителя поканени от Стамболовото правителство, но самото то вече свалено, физическото възпитание се развива на методическа и системна основа и  през 1898 г. се създава СБГД „ЮНАК”. И така 50 години юнашкото движение (достига150х. члена) се развива, като обществена организация, издържана от дарения, членски внос и благотворителност. Държавата участваше с законови актове (първият в света закон за физическото възпитание – 1934г.) и административни облекчения и дарения на земи за игрища и построяване на игрални салони. Следващите 45 г. държавата взе всички функции по осигуряване образованието, физическото възпитанието и развитието на масовия и елитен спорт. По същество юнашкото движение стана държавна-партийна политика, със създаване на клубни структури, спортни федерации и цялостно и повсеместно изграждане и поддържане на необходимата инфраструктура във всяко населено място. Резултатите са добре известни – 1988 г. България е 5-тата спортна сила в света. След  промените и държавната абдикация от тези си функции, след Рио миналата година България е 64 на последната Олимпиада и само отделни спортни проблясъци предизвикват българите да скандират „български юнак” „Български юнакини”!

         В тази обстановка преди 22 години бившите вече европейски, световни и олимпийски шампиони по гимнастика, след няколко години усилия възстановиха С Б Г Д „ЮНАК” със същия устав цели и задачи и започнаха пионерска работа в училищата с децата до 4-ти клас. Вече 14 години подред през юнските дни до 20-тина училища от цяла България за един ден импровизират някогашните многохилядни, няколко дневни, международни юнашки събори.

         През 2004 г. акад. Григор Велев председател на БАНИ  регистрира Спортно творческо д-во с идеална цел „Български юнак”. Държавната администрация се отнесе негативно към новото НПО и практически то се опита да развие дейност в няколко училища, която постепенно заглъхна. През 2010 г. опитите за организиране на съмишленици се възобнови и на 9 Януари 2013 г. се събраха 20-тина общественици представители на различни НПО. Присъствието на председателя на СБГД „ЮНАЧЕ” змс Никола Проданов, който от 6 години организираше ежегодни събори, послужи като организиращ фактор и така се създаде Обществен съвет на „Български юнак” с председател акад. Боян Лалов и секр. инж. Дочо Шипковенски и Почетен председател акад. Григор Велев. Постепенно се оформи идеята, че трябва да се развием като юридическо лице Сдружение обединяващо всички съмишленици на юнашкото движение, независимо от формата на неговото проявление. Председателите на следните организации застанаха твърдо зад тази идея: СБГД „ЮНАК” – Никола Проданов, БАНИ- акад.Григор Велев, СОСЗР- ген.Стоян Топалов, Фондация „Св.Г.Победоносец”-Якоруда – акад.Живко Сахатчиев, Организация на Обединените Българи- акад. Сергей Иванов, БАРТ Системи ЕООД –изп.дир. Дочо Шипковенски. Обърнахме се и към Министерствата на отбраната, Министерството на младежта и спорта, на Образованието и  Вътрешните работи. Последните две отказаха, но първите две министерства подписаха Споразумението за съвместна работа със СБЮ и няколко последователни министъра потвърждаваха съпричастността си към идеята.

         Създаването на юридическо лице Сдружение от няколко юридически лица е трудоемка и продължителна работа, което ни принуди да се спрем на варианта Сдружение на физически лица отворено за приемане и на юридически лица, когато те са готови с изискуемите от закона документи. Направен бе опит още през 2015 г. да се проведе марш из улиците на София по повод учредяването на Сдружение "Български юнак" . Оказа се, че нямаме членска и симпатизантска маса, с която да проведем това мероприятие.

         Благодарение на активната и всеотдайна подкрепа на предс. на УС на ЕАЗИПА композитора Кирил Икономов Сдружение "Български юнак"  бе регистрирано на 3 Декември 2015г. като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, по закона ЮЛНЦ.

         Идеята за отбелязване възобновяването на юнашкото движение като Сдружение "Български юнак"  пред софийската общественост прерасна в организирането на тържествен концерт на толерантността в зала Универсиада, със сборен оркестър от 120 души, с представителни хорови групи и индивидуални изпълнители от различни общности от страната, представителни юнашки чети от различни училища, с участници от спортни клубове и НСА.

Уважаеми учредители, членове на нашето Сдружение, възприемете настоящия отчет и като предложение за лична, без да обсъждаме, самокритична оценка на всеки един от нас по отношение на своята работа за реализиране на идеята и изпълнение на възникналите задачи по обезпечаване на реализацията.

Оказа се очакваната финансова подкрепа е илюзия. Познаването на славното юнашко минало и традиции сред управленския и бизнес елити се оказа почти нулево и следователно те нямаха мотивация. Телевизионните компании отказаха съдействие. Медиите не проявиха интерес към СБЮ . Всички те отказваха срещи. Събирането на средства остана задължение само на председателя и секретаря. Все пак бяха привлечени 7 спонсора, между които най-големият бе Министерството на образованието и науката, за което бе изказана изрична благодарност на гл.секретар г-н Красимир Вълчев. Разширен УС определи за дата на тържествения церемониал и концерт 17 Май – деня на спорта, свързан и с годишнина от пристигането на швейцарските учители в България. Няколко обстоятелства свързани с привличане на училищните юнашки чети за участие не позволиха провеждането на тържествения концерт през зимните месеци.

         Министерството на младежта и спорта помогна единствено с предоставяне на дежурна линейка по време на провеждане на концерта, за което сме благодарни на зам.министър Асен Марков и съветника на министъра г-н Панов.

         В същото време подготовката на концерта изискваше растящо натоварване. Организаци-ята на концерта се пое изцяло от г-н Кирил Икономов, неговите служители, неговия екип , приятели и близки. Г-н Икономов организира изработването на знамето в Благоевград, композирането на марша на СБЮ по текст Икономов-Шипковенски, оркестрацията и изпълнението от младия и прекрасен бас-баритон Божидар Божкилов и запис със сборен юнашки хор и оркестър, организиране участието на хоровете „Арфа”-София, арменският „Гърунг”-Шумен, еврейският „Дулце канто”-София с Лика Ешкенази и Етиен Леви, на българския мюсюлманин Мустафа Чаушев и дъщеря му, фолклорен ансамбъл „Бисерче” към 88 СОУ София, изключителната изпълнителка и член на СБЮ Мая Нешкова и сестри Икономови. Той Привлече телевизионен екип на ЕВРОКОМ за запис на концерта и отредактира  неговото представяне. Ръководството на УС направи всичко каквото можа, включително и  със собствени ресурси да подпомогне неговата работа, но се оказа недостатъчно.

За съжаление никой от останалите членове на сдружението не допринесе за финансовото осигуряване на концерта.

За сърцатата работа на г-н Кирил Икономов,  УС му изказва най-сърдечна благодарност, както и на неговите близки и неговия колектив и с решение протокол №16 го предлага за зам.предс. на Обществения съвет, а с решения в Правилника, който предстои да се приеме, се опитваме да разрешим съществуващите проблеми в духа на Устава, закона за ЮЛНЦ и закона за финансовата отчетност.

         Подготовката на четирите детски юнашки  чети от София, Шумен, Лясковец и Свиленград се проведе от Никола Проданов и Тодор Кондев организатор на композициите. Организира се двудневен лагер спонсориран от г-жа Виолета Чушкова в с Мииковци, дъщеря на юнашки главатар от Лом. За тази им дейност УС изказва благодарност и ги отличи с почетни грамоти.

         Договорено бе участие на група от клуб „Карате” към Асоциация Български Командоси, представителна група от НСА, група от „Червения кръст”, група от Професионалната гимназия по електроника и автоматика. За съжаление първите две отказаха участие в последния момент, а вторите две не бяха допуснати за участие.

         За концерта се подготви информационен плакат, специални вестник и покани,  благодарение на Петър Герасимов, който издейства и кратко поздравление от Министър-председателя Бойко Борисов, за което УС му изказва благодарност и го предлага за член на Общ. Съвет.

         В деня на концерта се извърши тържествен церемониал по освещаване на знамето, химна и устава на СБЮ в храма Св.София. Знамето носено от ген.майор Нонка Матова и двама ученика от италианския лицей  асистенти откри и тържествения концерт, който беше под патронажа на вице президента на Република България г-жа Маргарита Попова.

         В началото на концерта по протоколно решение №10 на УС от 4 Май бяха наградени с медала „Юнашка слава”  първите 7 олимпийски и световни шампиони по гимнастика и техни треньори. В юбилейния брой на в. „Български юнак”, на тези юначни българи, както и на най-първите юнаци от по-миналия век беше отредено централно място.

         Концертът премина при препълнена зала, членове на спортни клубове, представители на софийски училища, на НПО и спортни деятели. Емоционалните детски юнашки групи изпълниха стегнати композиции, изпълнителите предизвикваха  бурни аплодисменти и особено изпълнението на химна от Божидар Божкилов и апотеоза завършващ с изпълненията на Мая Нешкова и двете й дъщери. Министерствата на отбраната, на спорта и на образованието бяха изпратили свои представители, имаше гости от страната, кметове и изтъкнати общественици.

         Ръководството на зала универсиада ни предложи сериозна отстъпка от наема на залата, което ни позволи да организираме и скромен коктейл, който организираната охрана не успя да опази. Управителите на три хотела ни направиха отстъпки при настаняване на децата и хора от Шумен вечерта след концерта. Това показа, че когато хората се запознаят с историята и традициите на ЮНАК те разбират силата и потенциала на това движение и съответно намират начини и възможности за подпомагане. Това се отнася особено за медийното ни представяне, което по субективни причини бе ограничено. Следователно усилията на УС трябва да се насочат към разгласата и разясняване, припомняне на забравената юнашка история, за да се мотивира всеки българин за съпричастност към СБЮ .

         Единствената медия, която веднага излъчи интервю с Никола Проданов за юнашкото събитие беше новинарският сайт от Варна „Народен спорт”, а няколко дена по-късно ЕВРОКОМ излъчи платеното заснемане на концерта.

         Усилията по провеждане на концерта, финансовите затруднения дадоха отражение в активността на членовете и симпатизантите на СБЮ и през следващите месеци независимо от понижено темпо се проведоха следните  мероприятия.

         На 2 Юни в гр. Лясковец се проведе ХІІ Национален Олимпийски събор "ЮНАЧЕ". Повече от 300 юначета и гости представиха юнашката традиция в този център на юнашката  идея.

         През м. Август УС взе решение да използва празникът на флота и посещение на Клуба военни моряци от София (подписал споразумението със СБЮ ) във Варна, за да се установи връзка с спортния клуб „Черноморски юнак” и се наградят: адмирал Иван Добрев – член на юнашкото движение от 1937 във Варна, д-р Тодор Анастасов – член от 1935 г.в Попово, адм. Васил Янакиев – Варна, змс. Любомир Михайлов – Варна, участник в олимпиадите в Рим и Токио с медала „Юнашка слава”. На 13 Август в Морския музей в тържествена обстановка в присъствие на флотски командири, журналисти, гости от София и обществеността от Варна, секретарят на СБЮ  връчи Почетни грамоти и медалът. Заедно с председателят на „Черноморски юнак” Тодор Тодоров се проведоха проучвания свързани с историята на юнашкото движение. Установи се родословието на Алоис Бюнтер учителствал във Варна. Установени бяха контакти с ръководството на Морската конфедерация, с командването на флота, със зам.кмета Базитов, с които се договориха съвместна дейност по развитие на юнашката дейност и идеята за представителен юнашки център в града.

          На 1-ви Септември в Столичната библиотека беше представена  книгата на Зоя Апостолова, Марк Летау - Лозана и Светослав Стефанов "Трите живота на Луи Айер". Присъстваха много граждани, н.п. Денис Кнобъл посланикът на Конф.Швейцария и българи гости от Австралия, Германия  и Швейцария. По решение на УС на СБЮ председателят Никола Проданов награди г-жа Зоя Апостолова за десетилетната й сърцата пропаганда на юнашкото движение с медала "Юнашка слава".

         В сайта на Фондацията „Св.Г.Победоносец” където се подържа информацията за СБЮ на 2 Септември поместихме възпоменателен текст с фотография от гроба на Луи Айер, за възпоменание на 100 години от смъртта му през 1916 г. край Дойран, на този достоен Юнак приел и защитавал в три войни България  като второ свое отечество.

         Тука трябва да отбележим, че със спомоществователството на г-н Живко Бъчваров председател на ООБ бе разработен сайта на Фондацията , където е включен и сайта на СБЮ .

         На 6 Септември в Пловдив юнашката чета към „Тракийското дружество”  под ръководството на ген. оз Нонка Матова участваха във вечерната тържествена проверка посветена на деня на „Съединението” . От 2012 г. те възстановиха една забравена традиция за участие на юнашки представителни части в тези тържествени церемониали, записано  в Строевия устав на Българската армия. По този повод председателят и секретарят на СБЮ проведоха среща с бригаден генерал Илко Йорданов и уточниха пътя по който трябва да се процедира за трайно уреждане на участието на юнашки групи. Това ще се уреди при установяване на ново правителство и съответно ръководство на Министерството.

         На връх Велийца на 10 км. от Юндола се проведе поредния събор на 5 Октомври пред паметника  в памет на загиналите 42 български войни в първия ден на войната 1912г. Юнашка група от "Традиция" - Велинград, кмета на града, свещеникът от Якоруда, запасните офицери от Пазарджишки окръг и много граждани почетоха героите. Възстановяването на паметника стана по инициатива на учредителите на СБЮ  СОСЗР, БАРТ Системи ЕООД и Фондацията „Св.Г.Победоносец”-Якоруда през 2014-15 г.

         На 21 Октомври в Лом се чества 25 години на Българо-швейцарското дружество „Луи Айер”. Председателят и секретарят на СБЮ връчиха на дружеството почетна грамота и пожелаха успешно възстановяване  на „Дунавски юнак” създадено преди 122 г. Никола Проданов, връчи почетна грамота и на внука на Тодор Йончев и на г-жа Зоя Апостолова пред препълнената зала в родния Лом. Постъпиха първите три молби от ломчани за  членове на СБЮ.

         На 12 Ноември   Представителна група от членове на СБЮ посети  Зографския манастир в Света гора и освети устава, химна и символ на Сдружение "Български юнак" . Бяхме посъветвани от игумена да започнем изграждането в Якоруда на един Тракийски спортно творчески юнашки учебен център, който да възпитава децата и младежите в благочестие, нравственост и физическо здраве.

На тържествения концерт на 26 Ноември по повод откриване паметника на В.Левски в двора на Военната академия „Васил Левски” 20 юначета от СОУ 33 училище  Люлин с ръководител Е.Стефанова, членове на СБГД „Юначе” изпълниха юнашки композиции със знамена.Пред паметника пък юнашка група от Велинград с координатора майор Златев бяха на почетен караул. Установихме връзка с Военния Телевизионен канал.

          На 20 Декември с репортера от ВТК Камелия Александрова –рубриката „Войнишки разкази” , заснехме интервю под наслов „Забравените юнаци” по повод забравения  и 73 г. невъзстановен войнишки паметник на „Юнак-Легионер 1912” в София. В интервюто заснето и пред метростанция „В.Левски” – „Игрище ЮНАК” участваха историка Жанет Митева от НХГ, Никола Проданов, Дочо Шипковенски. Предаването бе показано на 14 Януари и е поместено в интернет архива на ВТК. Получиха се първите отзвуци за телевизионната изява на СБЮ и то свързано  с този изключително важен за нас забравен паметник.

         На 26 Януари 90 СОУ „Ген.Хосе де Сан Мартин” – Люлин подписа споразумението за съвместна работа със СБЮ при физическото, нравствено и духовно възпитание в училището. В училището има  3 военно патриотични юнашки класа (3,5,7 класове) под ръководството на полк. оз Цветан Радков и специално отреденият ръководител Борислава Тодорова. Тази година се добавиха още два първи класа „Люлински юначета”. Споразумението подписа и СОСЗР Люлин.  "Ген.Г.Вазов" с председател полк. оз Ц.Радков .

         На 7 Февр. от  8:30 - 9:05 по Телевизия  АЛФА в предаването „Добро утро България” се проведе интервю със секретаря на СБЮ инж. Дочо Шипковенски за историята на Юнашкото движение, възстановяването му като Сдружение "Български юнак" и основните му цели. Интервюто може да се види в сайта на "Телевизия АЛФА" от менюто "Видео" .

         На 18 Февр. 17 СОУ член на СБГД „Юначе”  изпълнявайки Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта, с одобрен проект на тема:,,Гимнастика в район Красна поляна - едно започнато начало" и ръководител на проекта: Маргарита Донева - Старши учител по ФВС, организира нейните юначета и съвместно с техните родители, направиха едно спортно тържество ,,На гимнастика с мама", На него присъства ръководството на училището. Специално бяха направени тениски за всички участници.

         На 24 Февр. - Екип на Военният Телевизионен Канал   и секретарят на СБЮ Дочо Шипковенски посетиха Каменоделското училище в гр. Кунино. Създадено през 1923 г. то е единствено в България и второ в Европа. Директорът Стефан Стефанов скулптор представи училището, даде интервю и ни запозна с учениците изработващи своите дипломни работи. Самите интервюирани ученици изразиха своите желания, които покриваха юнашките традиции и подчертаваха предимството на професионалното обучение. Заснетия материал бе показан на 25 Март и се намира в архива на ВТК.

         На 29 Март в Централния военен клуб се проведе тържествено честване 95 годишния юбилей на адмирал Иван Добрев и 80 години от участие на адмирала в юнашкото движени,  започнало във Варненската Мъжка гимназия през далечната 1937г. В приветственото слово от името на СБЮ  споменахме, че „Когато юнашките традиции попият в юношеските сърца, те остават за винаги и дори подсъзнателно те се развиват и изграждат личността”. Така след години юношата юнак  става командир на чета, отряд, на зона. В Морското училище командва дружина, после ескадрен миноносец, дивизиони и става командващ на българския военен флот. А когато става заместник министър и отговаря за спорта в армията, юнашките традиции прерастат в най-мощното спортно движение в страната. С Пр.15 от 23 Март УС  удостои  адм. Иван Добрев като  „ПОЧЕТЕН ЮНАК – СТАРЕЙШИНА” , ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ  НА С Б Ю , затова че с достойния си юнашки живот, като дояен на Почетните юнаци служи за пример на младите поколения. Със същото решение със същата почетна титла и членство са удостоени и други двама юнаци д-р Тодор Анастасов 94 г. и полк. оз Цветан Радков 93 г.

         На 31 Март се проведе среща с Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Председателят и секретарят на СБЮ представиха сдружението и неговите стратегически цели. Установи се пълно съвпадение на основната цели и задача на СБЮ и МОН, в лицето на министър Денков – духовно, нравствено и физическо възпитание на учащите и професионалната ориентация на българското училище. Това бе първата среща с министър на образованието от възобновяването на СБГД – за последните  22 години.

         На 8 Април бе празникът на гимнастиката в 33 СОУ Люлин по случай 20 години юнашка дейност на Елисавета Стефанова член на УС на СБГД „Юначе”.  За по-малко от 2 часа в салона на училището изпълнен с родители и техните деца, Ели представи 17 композиции с участието на повече от 60 деца. Феерията от пъстри екипи, цветя, воали и цветни ленти, обръчи и топки, старанието на първолаците да се равняват с големите юначета, съзвучен музикален съпровод, придружен с искрящите от усмивки детски лица завърши с общо хоро с просълзените родители. Председателят на Сдружение "Български юнак"  Никола    Проданов поздрави децата и родителите продължаващи юнашките традиции и награди Елисавета за нейния всеотдаен труд и юнашко сърце, с най-високото ни отличие медалът „Юнашка слава”, съгласно Пр.10 от 4.05. 2016. Събраните в залата четири поколения  юнаци, 94 годишният Цветан Радков- юнак от ІІ Мъжка гимназия  София 1942г.и доброволец на фронта, 70 год.– Никола Проданов– европейски и световен шампион по гимнастика, Елисавета Стефанова – съвременният дамски „Луи Айер”и десетгодишните й  възпитаници, дълго аплодираха своята учителка Елисавета и демонстрираха възраждането на  ЮНАШКОТО движение.

         На 12 Април се участва в конференция по сигурността на учениците и децата организирана от Синдиката на Българските Учители с предс. Янка Такева – подписали споразумението за съвместна дейност. И тук се установиха  множеството контакти с учители и НПО,  и единство в мисленето за бъдещата ни съвместна дейност.

         На 22 Април Председателя на Обществения съвет акад. Боян Лалов и секр. инж. Дочо Шипковенски участваха в съботното обзорно предаване на телевизия СКАТ и водеш Петър Солаков. Представено бе юнашкото движение и възстановяването му като Сдружение "Български юнак" и мястото му в съвременния свят.

         На 23 Април във Варна обществеността се раздели със змс Любен Михайлов – носител на медала „Юнашка слава”, на което председателя на Сдружение "Български юнак"  поднесе нашата последна почит.

         На 24 Април се проведе среща в президентството поискана от нас и приета въпреки напрегнатите консултации. На нея Председателя и секретаря представиха пред съветниците на  президента по вътрешна политика и младежта и спорта,  кратко представяне на историята на възстановяването, целите, задачите и перспективите на Сдружението и на юнашкото движение в днешните условия на страната ни. Установихме единомислие по всички въпроси, което говори, че от страна на Президентството може да очакваме пълно разбиране и съдействие.

         За отчетния период са проведени стотици срещи довели до подписването на 20 нови споразумения, подготвени са още десетки. Приети са с молби 11 нови члена и 6 почетни члена, още десетки предстои да се присъединят към Сдружението. Поискали сме срещи с ръководствата на основните телевизионни канали, но за съжаление всички те проявяват незаинтересованост и меркантилност.

         В организационно отношение изостава изграждането на структури, което ще канализира работата с училищата, детските градини и кварталните клубове. Настоящите членове на Сдружение "Български юнак" , не са разбрали, че задължението на всеки юнак е да привлича тези  близки и познати, които споделят юнашките ценности и са готови да работят за развитието на юнашкото движение. А това става с контакти, познаване на материалите на СБЮ, и  търпение, защото с един разговор и едно посещение, при отсъствие на информация в публичното пространство за Юнак всички процеси от наш интерес се развиват бавно.

         УС разработи Правилник за приложение на Устава на СБЮ . Той допълва устава в тези му части, които се оказват не достатъчно разработени съобразно наложилата се практика и изисквания на юнашките традиции. В правилника са предложени членския внос за различните категории членове, решаването на финансови въпроси при организиране на  мероприятия, доуточнени са някои права и задължения на членовете на СБЮ . Те предстоят да се приемат от Общото събрание. Предложен е и тематично разработен план за работа през 2017 г.  Отсъствието на бюджет и наличен финансов ресурс не позволява да се говори за конкретен план. Ограниченият състав на СБЮ , ниската заинтересованост и мотивация, също е пречка при разгръщане дейността на Сдружението.

         Затова Управителният съвет иска още веднъж да изкаже своята най-искрена и голяма благодарност на всички тези, присъстващи в тази зала и извън нея, които вложиха своите сили, възможности и средства при организиране на Тържествения церемониал и концерт на 17 Май 2016. На всички приятели в тези институции, фирми, хотели и организации, в Президентството, в Министерски съвет, в Столична община, в Министерството на образованието и културата, в Министерството на младежта и спорта, в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Ловно рибарския съюз, УНИФАРМ, БРОД за България, РИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Фондация Български спорт, Ръководството на зала УНИВЕРСИАДА, които разбраха големия национален смисъл във възраждането на юнашкото движение и ни помогнаха в нашата дейност.

         Приканваме членовете на СБЮ до изкажат своите бележки и предложения по отчета, предложените документи и плана за работата през 2017 г.

         Предстои през 2018 г. да отбележим 120 години от създаването на Съюза на Българските Гимнастически Дружества „ЮНАК” –  15 Август 1898 г.

         Потенциалът на Сдружение "Български юнак"  е огромен, но само със сърцата работа на всички нас, обединени от девиза ни, можем да постигнем едно динамично развитие.

       Нашата цел е да станем обединителна възпитателна  система на нацията за ХХІ в. в страната и в диаспората зад граница.

Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи   и физически здрави Българи

 

Управителен съвет Сдружение "Български юнак" 

26 Април 2017 г.                  София