Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

 

Актуализация   20 03 08

ОБЩОБЪЛГАРСКА  ФОНДАЦИЯ   „Св. ГОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

До Управителния съвет на

Националния организационен комитет

100 НТО „Опознай България”

София

15 Ноември 2015г.

         Относно:  50г. юбилей на движението  100 НТО „Опознай България”

         Уважаеми господа,

         През 2016 г. се навършват 50 години от началото на движението 100 НТО „Опознай България”.  Излишно е да подчертаваме изключителното значение на движението за спортното, туристическо и патриотично възпитание на младите поколения на България.

            Позволяваме си да изкажем нашите адмирации към инициаторите, организаторите и ръководството движението и да предложим нашите скромни усилия и предложения в името на развитието  и все по-завладяващото въздействие на това изключително национално движение.

            В дните когато възстановяваме движението „Юнак” като Сдружение "Български юнак", за което ще ви изпратим покана за участие в учредителното събрание, желаем да отправим към вас едно предложение, специално свързано с някои формални детайлизации в списъка  на обектите и акцентиране на обекти свързани в създалите се нови социално политически и демографски условия в страната.

            Относно организацията и представянето на информацията в книжката  100 НТО „Опознай България” и списъка на обектите имаме забележки, произтичащи от отпадането и добавяне на различни обекти. Това може да се коригира със следните промени в Правилника:

  • Някои промени на  ГЛАВА ШЕСТА - ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ;
  •    Нарастване на списъчния брой на обектите на 150, без в никакъв случай да се променя наименованието „100 НТО „Опознай България”, като само в изключителни случаи се допуска под един номер да фигурират няколко обекта, когато те са свързани в териториален/селищен комплекс;
  •    Всички градове на България би могло да се отделят в отделен проект със самостоятелна книжка за участие в „Опознай градовете на България“, разгледан по-долу (2);
  •    Всички хижи в България и без това имат самостоятелна книжка/пътеводител (каталог) за участие в „Опознай планините и хижите на България“, разгледан по-долу (3);
  •    Ще си позволим да предложим едно правилото - промяна в списъка на „100 НТО” да се прави веднъж на 50 години, предвид съображенията изложени по-долу (4);
  •    Едно предложение свързано с подготовката на обектите и тяхното системно обгрижване от селищните и общински ръководства е, добавянето на нови обекти от всякакъв вид и характер да се прави първо в проектите „Опознай градовете на България“ и „Опознай планините и хижите на България“, така обектите се подготвят за вечно включване в листата на движението „100 НТО Опознай България”, чийто авторитет и национален статут става съизмерим само с непреходната народна памет и признателност.

     Този подход поставя Българската история, подхранвана и документирана от непрекъснатите археологически и исторически открития, с преоценки и осмисляне на историческите факти, подкрепени от всенародната признателност организирана от движението „100 НТО Опознай България”,  на един държавен пиедестал, който трудно ще се присвоява от „доброжелателни съседи”.

1. Основни бележки по списъка на НТО и книжката:

- Сегашното състояние описва около 140 основни самостоятелни и комплексни обекта или общо около 230 самостоятелни обекти в градове и местности;

- Номерация с (а) и (б) и т.н. би трябвало да отпадат.

- Номерирането от 1 до 150 трябва да спазва, както е и възприето административното деление на страната и представя само самостоятелни или най-значимите комплексни обекти;

- Недопустимо е смяна на правителства да води до промяна на списъка на НТО – става дума за историческата памет;

- Отпадане от списъка на НТО с мотиви описани в чл.30 ал.1 не би трябва да има, а да води до административни държавни, общински и обществени мерки за отстраняване на подобни случаи на отношение към национално удостоени от Националното движение обекти;

- Отпадането от списъка на НТО може да е по причина на извънредни обстоятелства и в този случай обектът ще попада в ново учредена листа „Туристически обекти от националната памет на България” с кратко описание на обекта и причината за неговото закриване. Това е въпрос на отношение към паметта на нацията, освободена от каквито и да е политически, международни или личностни отношения. Историята не може да се променя, с нея само се спекулира временно.

- Естествено за тези, които посетят всички (150) обекта ще има съответно отличие, без да се променят съществуващите регламенти.

2. „Опознай градовете на България“

- Това е начинание появило се през 1942 г. при присъединяване на населените с българи земи през Втората световна война. В добре оформена книжка на всяка страница са определени места за 6 града по области, където се залепват специални „марки” - фото изгледи от съответните градове, придобивани при посещението им;

- Днес градовете в България са центрове и на съответни общини, така всеки град-община ще може да представи своите природни, исторически и културни забележителности, да ги развива, облагородява, експонира и да развива туристическата им инфраструктура;

- Представени в отделна книжка, към която могат да се добавят страници и съответна организация на регистриране на участието  в движението, това ще бъде много добра пропаганда на културното ниво на общините, на 100 НТО, на патриотичното възпитание на младото поколение;

- Регламентът за участие в това движение ще позволява да се включат националните, обекти, заедно с всички второстепенни туристически обекти, обекти отнесени към „паметта на България”, които се оказват все повече и са предмет на краеведческата дейност в общините. 

3. „Опознай планините и хижите на България“

-  на практика движението е много старо и обхваща хижите и почивните домове със статут на хижи към БТС, групирани по планини и полупланински области;

- Книжката, в които се регистрира участието в движението са оформени така, че да могат да се добавят страници.

4.  Листът (списъкът) на обектите от „100 НТО” са се актуализира веднъж на 50 години  или по изключение рядко, Предложението цели недопускане на сегашното състояние, а при необходимост издаване на приложение към книжката с НТО, където е регламентирана надлежна номерация и свързване със съществуващата организация на работа.

    В името на опознаване и опазване на свещената за българите Орфеева планина - Родопа, нейното хилядолетно древно тракийско минало,  при невероятния брой на археологически, исторически, природни, култови  и културни туристически обекти не само в Родопите, а и в цялата страна предлагаме броят на обектите да се увеличи на 150. Едно достойно допълнение към определените в момента 140 – 240 НТО, направено в духа на изложените забележки. При това наименованието 100 НТО „Опознай България” остава непроменено, като символ на непреходността на идеята.

     Такова решение на Националния организационен комитет ще бъде един достоен акт подчертаващ  развитието на движението в годината на 50-тия юбилей, и съобразено  с развитието на обществените и икономически условия.

Предлагаме следните нови обекти за включване в 150 НТО:

- Паметникът на връх Велийца, издигнат в памет на загиналите 42 войни от 39 и 27 пехотни полкове в първия ден на Балканската война 5 Окт. 1912 г. Паметникът е два пъти  възстановяван, последно  на 5.10.2014 г. (за повече инф. вижте сайта  svgeorgi-fond.com   \ПАМЕТНИЦИ \ВЕЛИЙЦА). Място където десетки години е имало ежегоден събор. Върхът е на границата между Пазарджишка и Благоевградска области, 8км от Юндола до с. Аврамово и още  6км. до Паметника. В близост е до най-високата железопътна гара в България.

- Якоруда, до новата църква „Св.Г.Победоносец” (построена 1996-2004 от нашата фондация), има старата църква „Св.Георги” разрушена 1669 г. при разрушаване и на селището от еничарски корпус. Старата църква е строена през ІV-VІ в. при християнизацията на бесите, дали няколко императора на Източната Римска империя. Свързана е и с историята за библия „Бесика” съставена от св. Никита Ремесиански по тези земи . Това е периодът на втората вълна на християнизация на Балканите, на Родопите. В непосредствена близост има жп гара и минерален извор с плувен басейн. В Родопа и Рила над обекта изобилстват тракийски светилища описани още от Херодот,  римски рудници, крепости, кромлехи и хижи. До църквата и руините започна проектиране строителството на Манастир, като поклоннически, духовен и музеен център за бесите, както и учебно-тренировъчен център на Сдружение "Български юнак".

- гр. Сърница - язовир Доспат (вторият по големина в България и първи по изящно природно обкръжение), селище до важен древен римски път свързващ Маришката долина с Беломорието, място за девствен планински туризъм съчетан с възможности за всички водни спортове, в съседство с малко известни тракийски селища и светилища.

- с. Остър камък, 11км. до Харманли, сравнително запазен долмен и не е единствен в този район. За тези каменни образования: кромлехи, менхери, долмени на които България е относително богата, но слабо изследвана, заслужават  да се организира един музей на открито с модели 1:1 на откритите обекти от Рила до Странджа. Дългогодишните изследвания на Любомир Цонев в световен мащаб гарантират изграждането до предлагания обект на музей с една богата, научно аргументирана и уникална експозиция, където ученици и посетители от цял свят ще добият представа за тези древни творения на човека от преди 5 и повече хилядолетия, предците на по-късните тракийски могили.

- с. Склаве, 8км. до гр.Сандански и 8км. до Мелник, за което легендите и исторически извори говорят, че това е най-вероятното родно място на неповторимия Спартак. Тази историческа личност, така широко рекламирана от кино индустрията по целия свят, крие неподозиран туристически потенциал при умело организиран маркетинг. Свидетели сме как измислени легенди носят милиарден приход на предприемчиви туристически фирми при наши съседи, а ние немеем за това което имаме.

- Паметникът на връх Средногорци до с. Полковник Серафимово, област Смолян. Място сполучливо наричано „Родопската Шипка”, посветено на 21 Средногорски полк - Октомври 1912 г. и неговият командир, защитаващ пътя към Смолян и Пловдив, от настъпващ турски корпус.

- Дяволският мост 10км. до гр.Ардино, уникален средновековен мост на стар тракийски и по-късно и римски път. Изящен и непоклатим повече от 500 години, бисер сред девствена природа.

       Предлагаме за следните обекти на НТО, да се развие експозиционната, патриотично възпитателната и ТУРИСТИЧЕСКАТА представителност на комплексните обекти в следния дух:

- гр. Велинград, като комплексен обект с квартал Каменица, Историческия музей, със забележителни личности, Клептуза, минералните извори, тракийското селище, околни археологически обекти, е изключителен туристически обект. С акцент на историята на преселниците от Якоруда и Чепинското поречие в махала Каменица (1878г. казващи: „… на  камине ще станем, верата си не даваме!”), която е знаменателна! Велинградска община е нагледен пример за - Урок по родолюбие и отродяване.

- гр. ЗЛАТОГРАД, област Смолян, като комплексен обект с Чаршията – архитектурен резерват и другите забележителности. (Златоград един забележителен български град, по дух и реална представителност, който трябва да е самостоятелен обект на НТО, а не дублетен обект в различни книжки на №86 Пещера Укловица и Агушеви конаци);

- с. Мезек до Свиленград, като комплексен обект, в чието землище  има две уникални запазени гробници, на връх Шейновец голям паметник на загиналите през Балканската война, запазена  средновековна крепост и останки от тракийска крепост. Туристическият комплекс Мезек е уникален с историческите и археологически обекти и това предлага голям и богат пропагандно-експозиционен потенциал.

     При обновеното подреждане на НТО трябва да се акцентира на значимите в национален и международен план обекти.

     От страна на Общобългарската фондация „Св.Г.Победоносец желаем една среща с представители на Управителния съвет за излагане на няколко изключително важни аспекти свързани с настоящето предложение.

            С уважение                         

                        Живко Сахатчиев

Председател на Общобългарската Фондация „Св. Георги Победоносец” - 1995

Носител на орден „Кирил и Методий” І ст.

Заслужил деятел на БТС

Майстор на спорта по туризъм

Алпинист І степен

Заслужил природо-защитник

Носител на отличие „Хижостроител”-Банско

Носител на медала „Алеко Константинов”

Носител на медала „Георги Кирков”

Носител на медал „Св. Г.Победоносец”

Носител статуетката ”Балканджи Йово”- за отстояване българщината в Родопите

Удостоен с Почетен знак на Македонския научен институт - София

Главен учител с І клас квалификация - география

Академик на Международната академия по българознание, иновации и култура (МАБИК)

Носител на медала "Юнашка слава"   - 2017

Удостоен като "Почетен ЮНАК Старейшина" - 2016

Удостоен като "Народен Будител" от ООБ - 2018

Почетен председател на Общобългарската Фондация „Св. Георги Победоносец” - 6.2019

                        Инж. Дочо Шипковенски

Секр. на Общобългарската Фондация „Св. Георги Победоносец”   - 2007

Секр. на Обществения съвет на Сдружение "Български юнак" 

Секр. на Организация на обединените българи - ООБ

Притежател на две книжки на 100 НТО, всяка с повече от 80 посетени обекта

Носител на медала "Св. Г.Победоносец"

Инициатор от Август 1965 г. на Отзнаменуването на 1300 годишнината от създаването на Българската държава – документирано в архива на   МВнР.   -    8.1965

Секр. на Сдружение "Български юнак" - 3.12.2015

АКО  СПОДЕЛЯТЕ  НАСТОЯЩЕТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДКРЕПЕТЕ ГО С ПИСМО  ДО  УС НА  100 НТО