Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

С24 Фесто-2                              23 05 20

ФЕСТО в  БЪЛГАРИЯ

     Festo e водещ световен лидер в областта на пневматиката, хизравликата, автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Нашата цел : максимална производителност и конкурентоспособност на нашите клиенти. Типичен представител на  производствената автоматизация.

Предмет на дейност:

    Компоненти и системи за индустриална автоматизация - предлага повече от 30 000 изделия използвани в 176 страни по света- пневматични цилиндри; пневматични и електро-пневматични вентили, електрически и пневматични оси и позициониращи системи; електро-пневматични вентилни острови с и без контролер за управление и комуникация; бързо сменни пневматични връзки; вакуум техника; средства за подготовка на въздух; магнитни индукционни, механични и оптични датчици; релета и преобразуватели на налягане, пневматични задвижвания за арматура; системи за монтаж и манипулация; пневматични и електро-пневматични шкафове за управление; консултация и техническа помощ при проектиране и реконструкция. Инженерингови услуги по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската, кожарската и хранително-вкусовата промишленост – проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и програми за визуализация на процесите, управление на екструдери и машини за леене с противоналягане.       Особени успехи в последно време в областта на роботиката и биониката.

         Дидактика - комплексна програма от семинари, технически средства и помагала по пневматика, електро-пневматика, хидравлика, електро-хидравлика и програмируеми контролери; сертифициран център за професионално обучение.

         Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване на производствени разходи; оптимално използване на  наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването; повишена надеждност; енергийно ефективна работа на системите; подобрени екологични показатели.

   Фесто България разполага и със собствен завод в София. През 2005 г.

фирмата предостави на ПГЕА следните учебно-демонстрационни системи :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  На първия слайд е моделът на флуидна лаборатория – РА с компресор и свързана с компютър - симулатор

1.2 Две куфърчета за цифрови и аналогови измервания-тестове  

2.1 Малък роботизиран модел

2.1  Голяма MPS поточна линия-модел на линия представяща разпределение на произведени елементи, със Сименс  PLC  контролер;

2.2  Две табла за конфигуриране на фесто блокове. В чекмеджетата на които са подредени различни фесто елементи, за асемблиране на фесто блокове  според едно ръководство “Фесто дидактик”.

   Предстои да се оживят тези модели и свържат към инсталираната  PI OSIsoft софтуерна системата за мониторинг и менъджмънт на системи работещи в реално време.

  На сайта на ФЕСТО може да се запознаете с предлаганите продукти, индустриалните области, в които Фесто е лидер, програмата на фирмата „Дидактика“ свързана с обучението на специалисти и различните услуги, които предлага.

0-200510, 1-200523

- - -