Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Седалището на Фондацията -  „Св. Георги Победоносец”-Якоруда        

                                                    ул. Цар Борис ІІІ  №124            гр. Якоруда 2790

    От 6 Май 2019 г.   Живко Сахатчиев е  Почетен Председател - с. Баня,     а Председател Цвети Ганджова - Разлог

Секретар на фондацията и инициативния комитет инж. Дочо Шипковенски-fondacia.svgeorgi@gmail.com  тел. 0877 620 519