Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

M3-PI-PB                                                             5 04 20

НАЧАЛНО  САМООБУЧЕНИЕ

Първи етап

   Всеки ще започне самостоятелно обучение чрез кратките уроци на OSISOFT  през YOU TUBE  с продължителност от 2 до 25 мин. Те са на английски език, като всяко изречение се появява като субтитър. Това позволява да се спре с ЛяваМишка през левия долен край на екрана където е „стрелката“ на лентата за ход на урока – спрян урок  е „стрелка“ ,  в ход  „две чертички“. Докато е спрян хода на урока („стрелка“ на левия край на лентата) , обучаваният може да си преведе спокойно текста и да осмисли движенията по екрана, които показват как се изпълнява описваната процедура.

   Обучаваният може да продължи или да се върне назад в урока, за да повтори някои процедури.

      Обучението започва със запознаване какво е информация, която се записва в PI System-инф.база или информацията за точката/tag (стойност + време – виж Тема13) и допълнителните данни-мета данните за точката. Използван е пример с две точки от примера предоставен от колегите в Пирдоп. ( ВИЖ ) .     Обучението може да се провежда на всеки компютър, който има CHROME браузър.

    Самообучението Първи етап започва с началните разяснителни уроци, които са за  PI System,  PI-AF, PI-Interfacis, ProcessBook -M3-PI-PB и   PI-Vision  -M3-PI-V .   

            Преди да започнете самообучението – Първия етап, задължително се запознайте със значението и  смисъла на основните понятия при  PI SystemAssets  - Асетс,   Attributes  - Атрибути,    PI Tags – Пай тагс,    AF Assets Framework  - АФ Асет Фреймуъркс.

PROCESS BOOK

 1. Първи урок –PI Системата, структура и компоненти     (13:45)     Виж  основни понятия !

https://www.youtube.com/watch?v=18RgS8Y3JtQ

PI Basics- What are PI Assets, PI Attributes and PI Tags? 

  

 1. Урок – Начална PI Server инсталация    и развитие на инсталацията – (11)

https://wwwyoutubecomwatchvmMRSlnE

Prepare for a New PI Server 2016 Installation

 

 1.  Урок – Проверка за Работа с PI Системата    (24)

https://www.youtube.com/watch?v=_n3yLpjMhew&feature=emb_rel_end

PI Basics-Connect to and Search a Pi System

 • Работа с  AF Explorer     - От  4:09  започва DL   - От 4:45 – PB    - От 5:0х Какво да правим ако не работи,
  • Да се обадим на систАдмин за секюрити и доверителни пароли..-. DNS entres няма за сървъра;
 • От 6:00 търсене на   PI Assets и Atributes           - от  15:30 търсене на  Tags       - 20:00  SDK Utility
 1. Урок – Създаване структурата от елементи на наблюдавания обект

https://www.youtube.com/watch?v=bQroJ3Em2rk

Using the Element as a Building Block of your AF Hierarchy [v2.9.2.8185]

 

 1. Урок – Какво е   PI  Конектори           ( За любопитните )

       https://www.youtube.com/watch?v=_-mAMF6I8FE&list=TLPQMTYwNDIwMjBkfUDYFofdbw&index=6 05 / 6:33

RETIRED OSIsoft: What are PI Connectors?

 

 1.      Урок – Въведение в интерфейсите  (6)      ( За любопитните )-            

          https://www.youtube.com/watch?v=3F_mrgXbsrY&list=TLPQMTYwNDIwMjBkfUDYFofdbw&index=7

         Introduction to PI interfaces. v3.4.375

 

       7.   Урок – Въведение в  ОРС (27)           ( За любопитните )

        https://www.youtube.com/watch?v=E6ELXwzJFgE

Introduction to OPC with Examples

 

 1. Урок – Какво е  PI ProcessBook           Виж  основни понятия !

https://www.youtube.com/watch?v=uRA5gLfwjMo&list=PLMcG1Hs2JbcvHXTkTZ59ayz5VvGdEVTSU

https://www.youtube.com/watch?v=uRA5gLfwjMo&list=PLMcG1Hs2JbcvHXTkTZ59ayz5VvGdEVTSU&index=1

       What is PI ProcessBook? - следват серия уроци

 

 1. Създаване на PB Екран

https://www.youtube.com/watch?v=0N9nMJwgrlk

Build a New Display in PI ProcessBook with Static and Dynamic Symbols [v3.5]   17 min

       10.  ProcessBook  3 урока на  OSISIFT  - за затвърдяване на знанията.

    https://learning.osisoft.com/series/user/building-displays-with-pi-processbook#en-language

           0-200228, 1-200405

- - -