Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

 15 06 20

PI BUILDER  и  свързване/добавяне на нови точки и структури

Какво е PI BUILDER

https://www.youtube.com/watch?v=gKn9ZGtqdrE    2:34

               За освежаване на представата за точки/tags   посетете ПРИМЕРА от Пирдоп!

     - - -

OSIsoft: Install & Enable the PI Builder Excel Add-in [v2.7.0.6937] – 4:хх  - Това видео онагледява инструкцията за инсталиране на AF и проверява правилното инсталиране на PI Builder  в  EXCEL

https://www.youtube.com/watch?v=2kEWl92vUmE

        - - -

OSIsoft: Create, Edit, & Delete PI Points (Tags) in Bulk with PI Builder [v2.7.0.6937]- 6:39 -това е първо видео, следват …

https://www.youtube.com/watch?v=OYj6PE09ifg

            Първо е отстраняване на точки, От 4:27  - добавяне на точки!

   Тук ще намерите описана работата със заглавията на атрибутите на точките / елементите в  недера на  EXCEL таблицата на точките=

      - - -

OSIsoft: Create, Edit, & Delete AF Objects in Bulk with PI Builder [v2.7.0.6937]  - 8:17 - Създаване на AF структури

https://www.youtube.com/watch?v=aFKP8p-aGHU

- - -