Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Инициативният комитет

Към Фондация „Св. Георги Победоносец”

За построяване на манастира

„Св. Никита Ремесиански”

 

Живко Александров Сахатчиев  - Якоруда, Председател на Фондацията "Св.Георги Победоносец"

 

Дочо Андреев Шипковенски  - София, инж., гл.секретар на ООБ и МАБИК, гл.секретар на ОС "Български ЮНАК"

 

Ванисия-Елена Бориславова Цървенкова  - София, ученик

 

Данаил Иванов Голомехов  - Якоруда, дякон

 

Янко Крумов Хаджигеоргиев – Якоруда, Инж., член на Фондация "Св.Георги Победоносец"

 

Зоя Разсолкова  – София, арх., проектираща строежа на манастира

 

Живко Бъчваров  - София, Инж., осигурява сайта на Фондацията и Манастира

 

Ивон Минчева – София, лекар, лечебно възстановително използване на манастира с оглед на природните дадености на района.

 

Май 2013 г.

София

        С Вашите идеи и възможности можете да се присъедините към Инициативния комитет.

За  Финансова подкрепа - тук!

За Вашите предложения пишете на адрес:  fondacia.svgeorgi@gmail.com