Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

18 07 12

Сдружение "Български юнак"

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

 

          Основните  стратегически цели на СБЮ  са: патриотично, физическо и нравствено възпитание и заедно с професионално образование  израстване на младите ни поколение, като годни за ползотворен активен граждански живот в родината ни.

          А  стратегическите задачи се фокусират в четирите етапа през които ще израстват българските юначета докато станат : духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави  Българи.   

          Първият етап (1 - 6г.) започва от раждането до първия учебен ден. Възраст, в която за възпитанието се грижат семейството и обществото чрез детските градини. Първа цел (модул) - възпитание, за което се говори като за "първите 7  години". Възпитание в морал и първите стъпки при усвояване на обществените норми за поведение. Тези два компонента съставят нравствеността определяща нивото на възпитание на юначето. Това е възрастта, в която детето трябва да се научи да уважава родителите, възпитателите, по-големите, възрастните, тези до него. Втората цел е възпитание в правилно физическо развитие и физическа култура. Трета цел е духовното развитие в тази крехка възраст - родолюбие.

          Вторият етап (7 - 10) обхваща децата в учебните класове от 1-ви до 4-ти. Продължава се с нравственото и физическо възпитание съобразени с възрастовите групи. Децата трябва да се ориентират към тези спортове, които отговарят на физическата им кондиция и жизнени особености, запознават се с юнашкия петобой. 

          По отношение на нравствеността, спазването на обществените норми на поведение, между общностните отношения стават важни въпроси във възпитателната програма, уважение към обществото, род и родина. Трабва да се знае, че само възпитаният човек може да бъде добре образован. В духовното възпитание акцентът е преди всичко на българския език и традиционната българска песенна и фолклорна култура.

         Третият етап (10 - 14) е изключително важен и строго индивидуален за децата преди и по време на пубертета. Наред с физическото, нравственото и духовното възпитания продължавани и съобразени с възрастта, акцентира се и на патриотичното възпитание и изучаване на българската история и литература.

Занемарят ли се някои от възпитателните модули, този млад организъм и започнал да се оформя вече като субект  поема в общественото пространство по най-примамливите и нежелани направления. Препоръително е засилване на физическото възпитание, запознават се с юнашките многобои и целенасочено спортуване. Това е възрастта, когато децата трябва да се запознават с възможностите на бъдещите професии, индустриалните тенденции в региона им и в страната.

 

          Четвъртият етап (14 - 19) - период, в който младежите трябва да затвърдят юнашките навици, спортните си умения, да покрият юнашките многобои и се утвърдят като възпитани и нравствени граждани на държавата. Но най-важното е да израстнат като професионално ориентирани граждани, с акцент на професионалното образование.

          На 19 години от училището младежите трябва да излязат с професия, готови да заемат добре платена работа, да имат свое място в България, готови да мислят и за семейство. Другата алтернатива е някакво общо образование, след което "семейният съвет" решава какво да учи детето и къде. Следват пет и повече години в придобиване на знания, разходи на средства и време, които често не гарантират почти нищо. И на 25 години младежите са на кръстопът, с нови и измислени професии, с документи, но разчитащи на родителите си.

          Най-важната цел на Сдружение "Български юнак" е в края на учебния процес да имаме физически здрави и професионално ориентирани младежи. За придобиване на висше образование, когато си професионално ориентиран и подготвен, има достатъчно форми и възможности и у нас и по целия свят, но младежът вече е самостоятелен, независим, възпитан и образован и активен член на обществото ни.

 

- - -

Какво е ЮНАК

 

    Това е българинът, който се стреми да бъде един от най-добрите в избрана от него област и е такъв. Често той е първенец и в  повече области. Характеристиките за „добър” в дадена област, винаги са позитивни за личността, според обществото, в макро или микро общественото пространство. Така юнакът от индивид става личност за пример и подражание. Обществото ни има нужда именно от такива личности - физически здрави, духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи Българи. Това е съвременният девиз на Сдружението  "Български юнак".

 

          Секретариат Сдружение "Български юнак"

          Юни  2018 г.