Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

18 06 20

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА  PI AF, PB, DL, PIVision

 

PI CLIENT  SETUP-  - ЗАРЕЖДАНЕ  НА   PI CLIENT  И   SETUP from PI Server

               What to do?-procedure                                       How to do?                What is the result on the screen?   

                               Съкращения:                      >E  =Enter   >C =Click   R/Mouse       L/Mouse                              

 1. To connect to  PI Server – LENOVOSR530

We worker as Administrator1-   p.g.e.ar.v.                     >E

 

We choose the network of PGEAK230                              >C          PW -123455678              

- Connected

2.           From Windows Explorer                                            find the   Download  folder  PI CLIENT   >C

Enter the Server name\\lenovosr530\client                      YES

 

Enter the user Name and     PW-Log In     piuser      PW   pi1234++        >E

 

3.           We select  AF  file Client Setup (Run as Admin)                R/M,   >E,     piuser  pi1234++ ,  YES,  OK,  OK

                                                                                        On the screen:    updates, 1-:- 14,  100%

4.           Default Servers                                                                 lenovose530, Lenovosr530               Next,   Next   - 4-:-13

                                                                                                       Install  is going  until :

5.           Select Features                We choose                        Add Management Plug In

                                                                              (1)          X    >C                 [box become empty,   no  X]

                                                                                                [two lines appear, click >C  on first/uper line]          >OK

                                                                               (2)          X             [box  is  X ]

 

6.           Reboot  if asked                                                                         > OK

                                                                                                       Restarting

7.           Reped   p. 2                                                                  Shut down

From Windows Explorer                                                           find the   Download  folder

Enter the Server name\\lenovosr530\client                      YES

 

Enter theuser Name and PW-  Log In      piuser   PW   pi1234++      >E

               VERIFICATION                                                                   Left low angele               >C, 

                                                                                                            Find [P]               >L/M

               Check for  [PI System ]              PI System,  PI System Explorer, PI System Explorer (Legacy 32-bit)         OK

- - -

PI CLIENT  SETUP-  - ЗАРЕЖДАНЕ  НА   PI CLIENTS  И   SETUP    from PI  STICK

            Procedure                                                      What to do                                        - What you see:

You work as ADMIN          

 1. You choose from Windows Explorer                PI CLIENT  >C ,   (Do You Allow to)   YES
 2. Install                                                              OK                             - 100%...
 3. SETUP AF  2018                                            OK                             - 2 -:- 13
 4. DEFAULT  SERVER                                    lenovosr530,   lenovosr530,  NEXT
 5. Installation … P Home                                  NEXT                        - C++,  -:- 13
 6. AF Client 2018 SP2 Install                            NEXT                        - 12 -:- 13
 7. You have to choose from :                 (1)       Yes
 8.                                                               (2)    NoMark        NO ,NEXT

8.       Select Features              We choose                        Add Management Plug In

                                                                               (1)          X    >C                 [box become empty,   no  X]

                                                                                                [two lines appear, click >C  on first/uper line]          >OK

                                                                               (2)          X             [box  is  X ]

                                                                                         NEXT                                  - 12 -:- 13

 1. Ready to INSTALL                         Install                              - 12 -:- 13
 2. Service Status                                     NEXT
 3. Reboot                                                 YES                            - Restarting
 4. Do you Allow  to …                             YES
 5. Installation Completed                      CLOSE

 

 1.    VERIFICATION                                                                             Left low angele                >C, 

Find [P]>L/M

Check for[PI System ]: There are[ PI System,PI System Explorer, PI System Explorer (Legacy 32-bit) ]

 

PI Vision е инсталиран в Сървъра, а другите са отделно!    -  25 Фев. 2020

- - -

   Ако искате да видите видео урок с инсталацията на PI AF, както и проверка за добро инсталиране на  PI Builder,  посетете  - OSIsoft: Install & Enable the PI Builder Excel Add-in [v2.7.0.6937]

    https://www.youtube.com/watch?v=2kEWl92vUmE

- - -

OSISOFT Страница показваща портала за обучение и самообучени, въпроси и отговори в 4 категории ползватели - https://pisquare.osisoft.com/community/Learn-PI

         Много полезна за всички ползватели.