Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

 

Начало на  Обучение и PI Tags                                26 03  20

                               

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДВИ ПРИМЕРНИ  ТОЧКИ

Таг хар Пир х10 (1-2 ред:Хар.на Бълг; :№ наХаракт; :Хар.на Англ;:ПримерТочка1“Клапан“;:Пр.Т.2“ЕлТок“)

PI SYSTEM две примерни Таг/точки от Пирдоп и техните 43 характеристики: синтактични, семантични,прагматични.

Стойността на     време на промяна                                        8 часа
Таг име Архивирана               Кой променя   % компресия   Макс.компр. Мин.ком. Компрес.  Конверс.   Дата създ
     1               2                  3                    4           5                          6             7              8                   9                  10
Tag          archiving changedate         changer compdevpercent compmax compmin compressing convers   creationdate
521FV001      1   02-юли-19 10:15:02 piadmin     0,30                28800,00      0,00      1,00             1     27-апр-12 13:35:57
521PO01_curr 1  18-дек-19 09:21:57   piadmin     0,30                28800,00      0,00      1,00             1     10-май-12 14:20:11

 

1р                                                                   2 знака      Мерна ед.  % девиац.                             -       ВидИме НаТоч.
2р Създал    Описание на точката             Показв.Знаци %и Ампери                  макс.    Миним.          Клапан/Токов  Място1

3р      11           12                                                  13            14            15              16          17       18              19              20
4р creator     descriptor                                displaydigits engunits excdevpercent excmax excmin exdesc instrumenttag location1
5р piadmin Клапан, който допълва резервоара    2             %               0,2             600          0        -       521FV001           1
6р piadmin Ток на помпата- изпомпва флуида     2             А               0,2             300           0       -       521PO01_curr     1

 

1р                                                                           Номер на      Място на       Тип наТоч.      Име на          Лице     Сканиране

2р   Място 2     Място 3       Място 4      Място 5      Мястото       Източник        Плав,32         ТипТоч.        Отговарящ  чест.

3р        21             22              23             24                 25                26                  27                28             29             30

4р location2

location3

 location4

location5

  pointid

  pointsource

  pointtype 

 ptclassname

 recno

       scan

5р        0

1

1

0

14292

      PS

float32

classic

9592

            1

6р        0

1

1

0

14314

      PS

float32

classic

9613

            1

 

 

                                 Интервал                                                                                                                         Потр.Реал.1               

Спиране   Точ.Източник                квадрат.Кор.      -         стъпка      ОбщКод      Типич.Стойн    Потреб.1  Потреб.2                      

   31                32              33           34                  35          36              37                  38                39               40            

shutdown

sourcetag

span

squareroot

srcptid

step

totalcode

typicalvalue

userint1

userint2

userreal1

userreal2

zero

 

    0

 

100

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

 

6р    0

 

100

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

 

- - - 

   Подробно описание на отделните характеристики - Атрибути ще намерите на следните адреси:

https://www.youtube.com/watch?v=PWc2M78W56w
•Какво е  ТАГ Атрибути  част1
•https://www.youtube.com/watch?v=uQ_mQnra9Po
•Какво е  ТАГ Атрибути  част2

    За добавяне на нови точки / tags посетете  СВЪРЗВАНЕ С  PI System 

- - -