Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

С21 ЕнергоМонитор

8 04 20

 

ЕНЕРГО МОНИТОР

  •  
  •        Системата Energomonitor е една Homebase с-ма, която може да свърже до 30 различни сензора Energomonitor. Homebase събира безжично данни от сензорите, използвайки собствен радио протокол Chirp 433MHz.
  •  
  • https://energomonitor.bg/
  •  
  • https://energomonitor.bg/produkti-bulgaria/

Основни функции

- Мобилни сигнали

- Изпраща известия в реално време, които ви дават информация за всички събития, за които искате да знаете.

- Позволява достъп до вашите данни па всяко време и навсякъде.

- Запазва данните в защитено хранилище в облака на Амазон.

- Софтуерът изпраща седмични и месечни доклади по имейла. Експорт на данни в XLS или  формат по имейл, аларми и др.CSV

   Основни блокове

   Контролерът към когото се свързват всички сензори.

 

 

   Сензор към електромерите.

 

 

 

 

 

 

   

Сензор към трифазните вериги

   

   

   Сензор към водомера.

   

 

 

 

 

  

Сензор към газомера

 

 

 

     Сензор към външни устройства с радио връзка

    

 

 

  Сензор включено-изключено устройство.

 

 

      Таблет за получаване на отчетите.

 

 

      Графика на потреблението и различни отчети получавани от Облака.

      

 

  Функционална схема на системата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-200208, 1-200408

             - - -