Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

08 03 20

Завърши  Първият етап

Завърши първия начален етап на проекта в ПГЕА София „Автоматизация на непрекъснатите процеси в реално време“ - АНПРВ.

            Той включваше доставка на сървър и 15 работни места, тяхното инсталиране със съдействието на IBS – Леново-България в изцяло обновена учебна зала от 250 м.кв. Договориране, инсталация, обучение и консултации по дарената от фирмата OSISOFT LLC - PI System извършено от специалист на фирмата PlantSoft GmbH.

            Организирани са две групи от осмите и единадесетите класове в един клуб по интереси съгласно изискванията на МОН и са започнали регулярни клубни занимания. Тази учебна година (2019-20) за първи път в ПГЕА има паралелка в 8 клас „Автоматизация на производството“ и почти цѣлия клас членува в Клуба.

Целта на Клуба е през настоящата и следващата година, освен исторически сведения за автоматизацията в България и теоретически познания,  да се постави началото на практическа работа по проекти „автоматизация“ в четири направления:

- хоби автоматизация , основана на „Ардуино“ микро контролери;

- домашна/офис автоматизация , с начално използване на дарената от „ЕнергоМонитор“ система за мониторинг на енергийните ресурси;

- промишлена автоматизация , с даренията и съдействието на „Ханюел България“, „Трапен“ ,  „Фесто“  и други фирми;

- интеграция на средствата и системите за автоматизация в ПГЕА с дарената от OSISOFT - PI System и участие на  Химико-технологичния Университет-София, ВТУ„Т.Каблешков“ и др. фирми.

            От 24 до 28 Февруари т.г. със съдействието на фирмата PlantSoft GmbH  се инсталира  PI System върху дарения от  Асоциацията на Индустриалния Капитал и Фондация „Еврика“  сървър и 15 работни места. Проведе се и три дневно кратко начално обучение, в обзаведения за целта просторен кабинет „230“, в което участваха 21 ученика и трима учители. За успешната инсталация са помогнали и колеги от инсталацията на PI System в АУРУБИС Пирдоп. Така структурираната тематика на Клуба и извършената инсталация и начално обучение  откриват възможността за паралелна работа по трите първи практически проекта и разширеното обучение за работа с PI System, която може да ги интегрира  и това е целта на основния проект.

            Независимо, че обществото ни, родителите и самите ученици и дори някои производствени ръководители да не разбират потребността, целите и растящите нужди от специалисти по автоматизация, както и сложността на материята, интересът към тематиката на Клуба сред учениците расте. Дори вече има идея и начало на първия клубен практически проект в направлението на хоби автоматизацията.

            Тази кратка информация е плод на почти три годишната осеяна с трудности работа на директора на ПГЕА инж. Филип Филипов и инж. Дочо Шипковенски с десетки фирми, с много от които предстои да се включат в отделните тематични проекти.     

                                   - - -   

Видео