Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

КЛУБОВЕ  на  СДРУЖЕНИЕ  "БЪЛГАРСКИ ЮНАК"

20 01 18

Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави Българи

ЮП-01      Регионален или училищен клуб         “Бойна слава”

Тематики   - избирани според възможностите на клуба и интереса на участниците

Познания

 • Военна история на Балканите и света,
 • Регионална история „В защита на родината” на областта, общината, града, селото
 • Биографии на държавници и военни, герои от войните
 • Тези които са нашата гордост, тези по които се равняваме

-  Технически познания, военна техника, история и настояще

 • Познания по планинско ориентиране и картография, еко култура

-  Противопожарна култура, реагиране при катастрофи, бедствия и терористични актове

-  Защита на личната и обществена собственост – морал, религия  и закон

-  Какво е здравен начин на живот, превенция на здравето

Умения

 • Физическа подготовка –гимнастика(акробатика, йога, аеробика), атлетика (бягане, катерене, прескоци)
 • Спорт - плуване, ски (зимни), игри с топка, вело спорт

-  Технически умения, шофиране, спортна стрелба

 • Туризъм, походи, лагери - умения и практика по ориентиране, оцеляване, първа помощ
 • Заучаване на песни и  стихотворения от регионалния и тематичен фолклор

- Самозащита – морал, психология, физически умения

- Компютърни технологии – умения

Състезания,  обществени прояви, юнашки демонстрации

 • Участие в национални и регионални състезания за покриване нормативи и вид дисциплина

- По следите на бойната слава - походи

 • Посещения на музей

Ръководители, наставници, лектори, инструктори

-  Запасни военни, пенсионирани учители, служители на  МОтбраната, МВР, Военните клубове, Спортните клубове, членове на ФНТС и Академичната общност, общественициОрганизационно, техническо, финансово  осигуряване

 • Организация – „Български Юнак” Регионален съвет (областен, общински, градски, селски, ведомствен – със Статут-доброволно участие + щатния общински Инструктор)
 • Свързване с предвидените часове в училищата по военна подготовка
 • Помещения осигуряват – училищата, общините, спортните и военните клубове
 • Площадки– училищата, спортните клубове, МОтбраната
 • Финансово осигуряване и материална база - спомоществователи, МОбразованието

Спомоществователи са всички Държавни, Кооперативни и частни  институции и фирми, физически лица, задгранични клубове и представители на българската диаспора.

Примерна Програма – ЮП-01-Бойна слава-130207-19                      

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519

- - -   - - -

ЮП-02-5     Многобои, в които всяка дисциплина има нормативи покривани при участие в различни състезания, със знак бронзов, сребърен, златен.

   ЮНАШКИ  ПЕТОБОЙ

 • Гимнастика и уреди: въже, върлина, прескок, др
 • Бягания (лека атлетика)
 • Плуване   - (задължителните – за сребърна значка)
 • Вдигане на тежестти, игра с „българска торба”   - (допълнителни/заместващи)
 • Ски           - (при 5 дисциплини се получава златна значка)

       Петобоят има три степени със знак „ЮНАК” бронзов, сребърен(3 дисц.) и златен(5-те)

ЮНАШКИ  МНОГОБОЙ

      -     Петобоят   +  (със завишени показатели)

      -     Самозащита и поведение в екстремни условия – карате, самбо, джудо и др.техники

      -     Компютърни умения

      -     Фотографски умения: фотография и видео записи.

      -    Планинско ориентиране

      -    Моряшки умения, гребане, умения по сърф, скутери

 • Владеене на Българските хора и танци, 5 български стихотворения.

-     Шахмат – набиране на определен брой точки в състезания

      -    Вело пътека

      -    Авто водител –полигон маневреност

      -    Владеене на един групов спорт: волейбол, баскетбол, тенис, тенис на маса, футбол

 • Стрелба с въздушна пушка

      -     Владеене на един Европейски език писмено и говоримо

      -     Морал, обществен ред и познаване на световните религии  = нравственост !

      Всяка дисциплина има три степени със знак „БОГАТИР” бронзов, сребърен, златен

                        (задължителните дисц.плюс половината от допълн. е за златна значка)

ЮНАШКИ  МНОГОБОЙ – 21 век

 • Многобоят  +  (със завишени показатели, покриване на нормативи *)
 • Автомото – Мотоциклет, автомобил – полигон маневреност
 • Английски език – писмено и говоримо
 • Руски език – писмено и говоримо
 • Математика,геометрия,тригонометрия и стереометрия – умения за решаване.
 • С лодка спускане в река по бързеи, моряшки умения, владеене ветроходство
 • Поне един въздушен спорт

      -          Езда

      -          Стрелба с лък,  арбалет

 • Участие в обществените медии, като кореспондент, автор на публ., водещ
 • Изпълнение на песни
 • Класически танци: танго, валс, самба, рок
 • Изпълнения на един музикален инструмент
 • Умения с един управляем модел: кола, хеликоптер, кораб, самолет, робот

      Всяка дисциплина има три степени със знак „БАГАИН” бронзов, сребърен, златен

            Всяка дисциплина има малък знак в стил на олимпийските символи в трите степени

                               (само задължителните дисц.  са  за среърна значка)

Спомоществователи са всички Държавни, Кооперативни и частни  институции и фирми, физически лица, спортни клубове и представители на българската диаспора.

Примерна Програма – ЮП-02-5-Многобой-150415 - 180115               

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519

- - -   - - -

ЮП-03-3     КЛУБ     Млад Разузнавач - БЮ

            Под методическо ръководство на Съюза на разузнавачите

            Консултанти от дружествата на запасните офицери

            Име на клуба – на бълг. Разузнавачи (примерно „Ангел Пецев”)

                        Примерна тематична програма

 • Юнашки петобой, като минимум, следват другите
 • Започнат със задачите на военното разузнаване
 • Първи примери от древността – или могат да се редуват с по-съвременни
 • Изучаване биогр. и дейността на бълг. Разузнавачи.
 • Тези които са нашата гордост, тези по които се равняваме, списък …
 • 1912 – Ангел Пецев
 • Познания по: военна история, биографии на държавници
 • Практически познания по: психология, логика, езици
 • Познания по планинско ориентиране,
 • Физическа подготовка в рамките на Юнашки петобой, като задължителен минимум.
 • Практически занимания и умения по самозащита,
 • Технически познания, шофиране, спортна стрелба, фотография и др.
 • Компютърна и комуникационна техника, Интернет, аудио и видео, соц.мрежи
 • Информационни системи
 • Преминаване към дисциплини от Юнашки Многобой
 • Други практически умения по предложение на ръководителите

Ръководител на клуба на Военните разузнавачи (София-1) – оз Методиев, оз Борачев

      Клубове в градовете – …

      Всеки клуб разработва конкретна програма на основа предложената тематика..

Примерна Програма – ЮП-03-3 Млад разузнавач БЮ-140307   

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519

- - -   - - -

ЮП-04-6        КЛУБ    Театър, фото и видео

Любители на театъра, киното, видео записите и фотографията - БЮ

            Под методическо ръководство на театрали, фотографи, кино и видео оператори

            Консултанти – читалищни и местни професионали, театрали, възпитаници на НАТФИЗ

            Избрана е българска драма, малко позната, но съзвучна с целите на СБЮ.

            Име на клубовете – местни  театрални и фото дейци, български личности

ДЕЙНОСТИ

 • Юнашки петобой, всички покриват нормативите– половината от клуба със сребърни значки останалите със златни и бронзови, за изява и стремеж към физически к-ва и възпитание.
 • Запознаване със състезателния регламент за участие в конкурса „Ученически театрални, видео и фото изяви”.
 • Пропагандиране на идеята за конкурса и клуба.
 • Запознаване с творчеството на д-р Лиляна Райчева – Защо?
 • Изучаване на първата драма „Има я - живее” (посветена на кан Исперих)
 • Подготовка на театрално представление, обучение в театрално майсторство
 • Фото и видео клипове, док.филм  представящи подготовката на пиесата, обучение
 • Представяне на пиесата пред местната публика
 • Заснемане на представлението, което ще участва в конкурса, поддържащи клипове и фотоси.
 • Представяне на заснетия материал на конкурсното жури.
 • Показване представленията на участващите в конкурса клубове по определени ТВ.
 • Обявяване избора на Националното жури по категории: … - участие
 • Обявяване избора на публиката от интернет …- участие
 • Участие във финала на Националния конкурс-Създаване на Фонд за стимулиране, награди
 • Публични и международни изяви
 • Преминаване към следващета пиеса от трилогията.

Разработване на регламент за участие в Националния конкурс на клубове „Ученически театрални, видео и фото изяви” в рамките на „Сдружение "Български юнак", със съдействието на НАТФИЗ и М-вата на Образованието и Културата. Избор на Национален конкурсен съвет.

Предлагаме Трилогията на д-р Лиляна Райчева: „Има я – живее”- за Исперих; „Сътвореното остава”-Омуртаг; „На словото войници”-Борис-Симеон, с високи литературни к-ва, исторически вярна и за важен период, възпитаваща във български дух, език, морал и патриотизъм.

Конкурсът свързан с една пиеса трае 2 години. Всеки клуб има свободата да избира подхода, разнообразието, начина и техниките за представяне на  конкурсната пиеса, които са и обект на състезателна оценка. От пиесата се определя действие и картини, които ще са задължителни за конкурсното представяне и база за оценяване. Пиесите са относително дълги за детски театър.

            Спонсори са общините, читалищата, местни театри, телевизионни канали, кабелни доставчици, държавни институции, фирми, НПО и граждани. Могат да се създават и мидтни фондове за стимулиране. Централният фонд осигурява Първа награда и 15-30 поощтрителни..

            Идеята е за естетическо, историческо и патриотично възпитание на младежта и съчетаване с юнашките качества за физическа, духовна и психическа сила на българина.

     Акту: 150226, 150330, 150620,150625,150708,150714

Примерна Програма – ЮП-04-Театър, видео и фото

Секретариат „Сдружение Български ЮНАК”           0888 620 519     Дочо Шипковенски

- - -   - - -

ЮП-05        КЛУБ    Твърдини Български -

Любители на стари крепости и манастири - БЮ

            Под методическо ръководство на регионални музеи и учители

            Консултанти – избрани професионалисти, проф. Б.Димитров и др.

            Ръководител на клуба Светлозар Стоянов - Хасково

            Филиали на клуба в населените места.

 • Юнашки петобой, като минимум – половината участници в клуба със сребърни значки и половината със златни и бронзови (заради участници с ограничени възм.).
 • Организиране покриването и на Юнашкия многобой
 • Пропагандиране на идеята на клуба.
 • Запознаване с изданията на Светлозар Стоянов
 • Изучаване историческото наследство на района, твърдини, крепости, събития
 • Включване на местните обекти в Националния регистър на ТБ
 • Грижи за облагородяване подходите към обектите
 • Грижи за поддържане на инфраструктурата и добро информационно и визуално експониране на обектите
 • При възможност превръщане на обектите в национални туристически обекти
 • Подготвяне на справочна литература, пътеводители и рекламни материали
 • Съставяне на краеведски издания свързани с обектите
 • Организиране на туристически маршрути до обектите за жители от района
 • Организиране на туристически посещения на туристи от други райони
 • Пропагандиране на обектите в медиите и интернет пространството
 • Участие в Национален конкурс за класифициране и ранжиране на Българските твърдини, според приети критерии, в разработения регистър на БТ.

      Всеки клуб има свободата за разнообразието и включването на твърдини от други райони на страната, включително и от чужбина при избран тематичен подход.

      Спонсори са местни исторически музеи, институции, фирми и граждани.

      Идеята е масовост, туристически походи, патриотично възпитание и поощряване дейността на юнашките клубове.

Примерна Програма – ЮП-05- БЮ-150326          

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519

Светлозар Стоянов       Инж. Дочо Шипковенски

- - -   - - -

ЮП-06        КЛУБ    1111 забележителности в България

Любители на всичко българско – БЮ

            Под методическо ръководство на регионални музеи и учители

            Консултанти – избрани професионалисти, …

            Ръководител на клуба …

            Филиали на клуба в населените места.

 • Юнашки петобой, като минимум – половината участници в клуба със сребърни значки и половината със златни и бронзови (заради участници с ограничени възм.).
 • Организиране покриването и на Юнашкия многобой
 • Пропагандиране на идеята на клуба – осмислен туризъм с изучаване на културно историческото минало.
 • Включване на местните обекти в юнашкия регистър „Родина 1111”.
 • Грижи за облагородяване подходите към обектите
 • Грижи за поддържане на инфраструктурата и добро информационно и визуално експониране на обектите
 • Поемане шефство над обекти с договори със съответните отговорни институции
 • При възможност превръщане на обектите в национални туристически обекти
 • Подготвяне на справочна литература, пътеводители и рекламни материали
 • Съставяне на краеведски издания свързани с обектите
 • Организиране на туристически маршрути до обектите за жители от района
 • Организиране на туристически посещения на туристи от други райони
 • Пропагандиране на обектите в медиите и интернет пространството
 • Участие в Национален конкурс за класифициране и ранжиране на Българските твърдини, според приети критерии, в разработения регистър на БТ.
 • Участие в албума „Обичам България-1111”

      Всеки клуб има свободата за разнообразието и включването на обекти от района и сертифициране на посещенията.

      Спонсори са местни исторически музеи, институции, фирми и граждани.

      Идеята е масовост, туристически походи, патриотично възпитание и поощряване дейността на юнашките клубове.

ЮП-06-0   Примерна Програма – ЮП-06- БЮ-170108            

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519  Инж. Дочо Шипковенски

- - - 

ЮП-07        КЛУБ  1111 български забележителности по света

Любители на всичко българско по света – БЮ

            Под методическо ръководство на инициативната група

            Консултанти – българи и чужденци познаващи страните, служители на МВнР

            Ръководител на клуба …  (СИ, … )

            Филиали на клуба във всяка страна в България

 • Участие в клуба  „1111 забележителности в България”
 • Създаване на Клубове във всяка страна с права да издава диплянка-сертификат.
 • Пропагандиране на идеята на двата клуба.
 • Изучаване историческото наследство свързано с обектите в съответните страни.
 • Свързване с представителите на Клуба „1111 по света”
 • Организиране на туристически маршрути до обектите в съответната страна.
 • Установяване на контакти с местни жители
 • Срещи с представителите на Клуба „1111 по света”
 • Документиране на посещенията
 • Пропагандиране на обектите в медиите и интернет пространството
 • Участие в Национален конкурс за класифициране и ранжиране на Българските твърдини, според приети критерии, в разработения регистър на БТ.

За всяка страна се разработва цветна  диплянка-сертификат (д/с) описваща до 12 обекта в страната. Диплянката има стандартен формат – Лист А4 се сгъва на четири , като хармоника и се получават 4  х 2 страници с размер 75 х 210 мм. На челната стр. при сгъната диплянка е емблемата на „1111 BG in the world”. Под нея име три текстови блока отговарящи на въпросите: КАКВА е идеята на проекта; КАК може да се постигне;  КОЙ ще ни помогне.

По дължина името на члена на Клуба. Върху полетата подпис и печат на Клуба в България.

На последната страничка са контурите на страната с червени точки посочващи топографията на обектите, с текст или цифри и под тях трите текстови блока свързани с конкретните обекти  (само изброяване).

По дължина името на посетилия страната. Върху полетата подпис/печат на Клуба в страната.

На всяка от 6-те малки странички могат да се помести информации за 1 до 12 обекта.

За всеки обект има място за Посетил/дата- полага се п/п на представител на Клуба в страната.

Всеки Клуб може да разпечатва на цветен принтер Диплянка-сертификат. Удостоверяването на д/с в централния Клуб в София става с придружаващи снимкови материали, билети от посещения, транспорт, хотел, посочващи недвусмислено посещаването на обекта в ден и час.

Идеята е масовост, осмисляне на туризма и пътешествията, родолюбиво възпитание и поощряване контактите и връзките  с приятелите на България и диаспората ни в чужбина.

ЮП-07-0      Примерна Програма – ЮП-07- БЮ-170108            

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519          Инж. Дочо Шипковенски

Д-р Йордан Колев,  Йорданка Хаджиева

 - - - 

ЮП-08   Клуб  Юнашка  САМОЗАЩИТА

    Организира се за начинаещи и напреднали за самозащита в реалните ситуации на уличните  условия.

Учебно – тренировъчна програма за лична защита и сигурност  или бърз близък бой.

Модул  1  (без оръжие) – 40 учебни часа

Техники срещу нападение: бокс, кик-бокс, карате, самбо и джудо и други бойни спортове.

Техники без оръжие: захвати, душене, хвърляния, сграбчвания, удари и др.

Уязвими зони в човешкото тяло и плоскости на тяхното поразяване. Сила и степен на удара.

Психологическа подготовка при нападение – да бягаме или да се бием ?

Страхува ли се нападателят и неговото агресивно поведение  - вашата силна и слаба страна.

Може ли да нараним човешко същество, психология на уличния бой (ПУБ).Самозащита на момичета и жени в градски условия. Практически и реални съвети.

Модул 2 (с оръжие) – 40 учебни часа

Модул 3 (след завършени модули 1 и 2) – 30 учебни часа.

Сам срещу 1 до 5 души.

    Оцелява не по-силния, а по-подготвения.

   Ръководи  Ивайло  Захариев  -сертифициран експерт–инструктор по ръкопашен бой и самозащита–тел.0885 317 222

   Член на СФС на МВР, член на Националната асоциация „Сигурност”

   Заниманията се водят в малкия салон на читалище „Цар Борис ІІІ” ул. Клокотница 29, събота и неделя 14 – 16 ч. Един астрономичен час се заплаща 5 лв.

За повече информация сайт: https://izaharievsiona.wixsite.com/3fcomsulting

Клубът е организиран със съдействието на Сдружение "Български юнак"   

Примерна Програма – ЮП-08  Самозащита 180117                      

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519

- - -

  ЮП-09   Клуб    “Българска история - поуки”

 Национален - регионален клуб   работещ по    извадки и поуки от историята ни!

Тематики   - ориентировъчно

Познания

 • Обща история на света
 • Военна история на Балканите, факти и поуки.
 • История на дипломацията, националните и чуждите интереси, партийните пристрастия.
 • Биографии на държавници и военни, забележителни личности (национални,регионални)
 • Географски, икономически-политически познания за географските области на Балканите.
 • Познания по археологически, исторически и туристически обекти в България.
 • Знаковите "културно историческо наследство"- Кога, как и защо те се намират тук?
 • Технически познания, военна техника, индустриално развитие в  настоящето
 • Работа с библиографии, библиографски, медийни и архивни справки, документалистика,
 • Анализи на важните исторически събития за България 
 • Какво е здравен начин на живот, превенция на здравето и връзка с психическото здраве.

​Умения  - Физическа подготовка –гимнастика (акробатика, йога, аеробика), атлетика (бягане, 

катерене, прескоци)    - покриване на петобоя (повече от желателно)

 • Спорт - плуване, ски (зимни), игри с топка, вело спорт

-  Технически умения, шофиране, спортна стрелба

-  Туризъм, походи, лагери - умения и практика по ориентиране, оцеляване, първа помощ

-  Заучаване на песни и  стихотворения от фолклора

-  Самозащита – морал, психология, физически умения

-  Компютърни технологии – умения

-  Правене на целеви анализи върху исторически събития

Състезания,  обществени прояви, юнашки демонстрации

 • Участие в национални и регионални състезания за покриване нормативи и вид дисциплина
 • По следите на бойната слава - походи
 • Посещения на музей
 • Участие в научни конференции

Ръководители, наставници, лектори, инструктори

-  Дипомати, запасни военни-СОСЗР, пенсионирани учители, служители на  МОтбраната, Спортните клубове, общественици

Организационно, техническо, финансово  осигуряване

 • Организация – „Български Юнак”
 • Помещения осигуряват – Сдружение "Български юнак", общините и др
 • Площадки– училищата, спортните клубове, МОтбраната
 • Финансово осигуряване и материална база - спомоществователи, МОН, МО, ММС, НПО

Спомоществователи са всички Държавни, Кооперативни и частни  институции и фирми, физически лица, задгранични клубове и представители на българската диаспора.

Примерна Програма – ЮП-09-3 Б.история-поуки-181027, 181109          

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519 Дочо Шипковенски

- - -

ЮП-10   Училищен клуб  - ПГЕА - София         

                              “Техници за ИНДУСТРИЯ 4.0”

    Виж  от менюто - АНПРВ Съдържание

Организация – за всеки клас(випус) четите са отделни (8 до 12кл.)

            Програмите им са леко модифицирани. Първите чети са:

            ЮП-10-8-1 (2019)-10 прог.- За 8кл.- версия 1- в година...

           ЮП-10-11-2 (2019)-10 пр.- за 11кл.- пр.версия 2- в година...(випуск)

Познания

 • Информатика обща история
 • История на индустриализацията в България
 • История на изчислителната техника и автоматизацията в Б. - фактори
 • Забележителни личности (национални, регионални)
 • Запознаване с регионални и национални обекти и знакови примери от Б. история
 • Следене на световното индустриално развитие и значението му за националната среда
 •  Технически познания свързани с професионалната ориентация на юнака
 • Работа с библиографии, световните инф.източници, медийни и архивни справки
 • Аналитични проучвания в отделни професионални области
 • Какво е здравен начин на живот, превенция на здравето и връзка с психическото здраве.
 • Бъдещето на „умния дом“, „умния град“, „умно управлявани процеси“ …
 • Умения
 • Физическа подготовка –гимнастика (акробатика, йога, аеробика), атлетика (бягане, катерене, прескоци)    - покриване на петобоя (повече от желателно)
 • Спорт - плуване, ски (зимни игри), колективни игри , вело спорт
 • Умения, шофиране, шах,
 • Туризъм, походи, лагери - умения и практика по ориентиране, оцеляване, първа помощ
 • Заучаване на песни и  стихотворения от фолклора
 • Самозащита – морал, психология, физически умения
 • Компютърни технологии – умения
 • Правене на целеви анализи, разработване и внедряване на професионални проекти

Състезания,  обществени прояви, юнашки демонстрации

- Участие в национални и регионални състезания за покриване нормативи по вид дисциплина

- По следите на бойната слава - походи

- Посещения на музей, изложения и индустриални обекти

- Участие в професионални научни конференции

     Ръководители, наставници, лектори, инструктори

-  Професионалисти, ПГЕА, БАН, ФНТС-САИ, Ф.ЕВРИКА, БАИК, фирм,спец., гости и др.

Организационно, техническо, финансово  осигуряване

 • Организация – „Български Юнак”
 • Помещения осигурява – ПГЕА, професионалните гимназии
 • Финансово осигуряване и материална база - спомоществователи, МОН, МО, ММС, НПО, ПСА

  Спомоществователи са всички Държавни, Кооперативни и частни  институции и фирми, физически лица, задгранични клубове и представители на българската диаспора.

Примерна Програма – ЮП-10-(8-12) Техници за ИНДУСТРИЯ 4.0 200108        

Секретариат „Български ЮНАК”         0888 620 519 Дочо Шипковенски

- - -