Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Последна актуализация

14 12 29

За  МАНАСТИРА  и за  ПАМЕТНИЦИТЕ

 

     Всеки, който желае да помогне по някакъв начин на Фондацията, може да пише на  [fondacia.svgeorgi@gmail.com] своите предложения.

     Всеки, който желае да помогне със своите скромни средства за изграждането на Манастира или паметниците може да постъпи по някой от следните  начини:

1. Банков превод на сметката на Общобългарска Фондацията "Св. Георги Победоносец"

Българската банка „Общинска Банка” – София

код SOMBBGSF сметка IBAN:  BG62 SOMB 9130 1054 6686 01

 

2. Превод чрез Интернет банкиране ВЕДНАГА на посочената сметка.

 

3. Чрез пощенски запис до Седалището на Общобългарската Фондация - Председателя

Общобългарска Фондация „Св. Георги Победоносец”

            Председател Живко Сахатчиев

            ул. Цар Борис ІІІ  №124

            гр. Якоруда 2790

 

     Със следващата процедура Вие уведомявате - обещавате на Фондацията, че ще извършите дарение.

     Когато преведете (парите) или предадете дарението, ТОГАВА то се включва в регистъра на следващия екран  ПОСТЪПЛЕНИЯ.

            Затова дарявайте щедро (обещавайте) и не забравяйте да го ... !   ( ИЗПЪЛНИТЕ )cheeky

Моля, въведете в последното каре "ИМУЩЕСТВЕНО ДАРЕНИЕ" 

ТЕЛЕФОНА  И/ИЛИ   Е_ПОЩА  НА  ДАРИТЕЛЯ,  ЗА  ВРЪЗКА!

Ако ПРЕДАДЕТЕ ЛИЧНО ДАРЕНИЕТО,  моля ВЪВЕДЕТЕ  "НА КОГО"  и "КОГА-дата" !

Ако ще дарявате повече от веднъж,  моля към името поставяте уникален код!  НАПРИМЕР  "Георги-80" - "София"

 Вносителят  е този, който внася сумата или предоставя дарението.

Дарителят  може да е същото лице или внук, баща, дядо и др, Той ще бъде записан в книгата на дарителите, с име, инициали или анонимен!


Примерно така ще изглежда манастирът
"Св. Никита Ремесиански"
Вносител!

Име: *
(до 22 знака)

Фамилия: *
(до 22 знака)

Телефон: *

Името / инициалите на дарителя.
(Това име, което искате да се обяви в списъка на дарителите!)
Това поле не е задължътелно ако не го попълнете Вие ще бъдете обявени като Анонимен. *

Град *

Държава *

Полетата: Име, Фамилия, Град и Държава не трябва да надхвърлят 50 знака.

Сума: в Дарение за *

Имуществено дарение До 256 знака!

ТЕЛЕФОНА  И/ИЛИ   Е_ПОЩА  НА  ДАРИТЕЛЯ,  ЗА  ВРЪЗКА!

Ако ПРЕДАДЕТЕ ЛИЧНО ДАРЕНИЕТО,  моля ВЪВЕДЕТЕ  "НА КОГО"  и "КОГА-дата" !Оставащ брой знака.

Искам да ми бъде изпратено копие: || Принтирай
Дата: 24/07/2024 - 17:29За всеки обект от дарението се прави с отделен документ!

С Общинска Банка имаме договореност всяка седмица (в края на петък) да ни се предоставят постъпленията с поясненията към тях и те ще се обявяват на Интернет страницата на Фондацията - на екрана "Постъпления", към настоящето МЕНЮ. Периодично ще се поместват и ОТЧЕТИ на натрупванията по направления и извършваната работа по проектите.

Благодарим за Вашата отзивчивост!