Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

6PI-435

OSISOFT  LLC  -  Plant Information System

( РI  Система )

            Фирмата PlantSoft  Information System GmbH, е оторизиран дистрибутор за Европа и Балканския регион на информационната система Plant Information System (PI System) обслуж-ваща дейности и производства работещи в реално време. Системата е създадена от американската фирма OSISoft LLC., признат световен лидер от 1981 година в това направление. Тя се използва като основа при изграждане на Интегрирани Мониторинг и Менъджмънт Информационни С-ми (IMМIS) и позволява пълна интеграция в реално време на данните и приложенията във фирми и корпорации, така увеличава ефективността и производителността на управленския персонал. Като резултат се получават бързи  управленски и финансови резултати още в процеса на  усвояване на системата.

Plant Information System    е в основата на нов клас системи - Enterprise Performance Management, различен от бизнес системите  ERP - АСУ,  различен от процесните системи  SCADA – АСУТП.   Философията на този клас се развива от OSIsoft™ под името Real time Performance Managemen (RtPM) - Менъджмънт на Производителността в Реално време. Характерното за този клас е интеграция и работа изцяло в реално време и WEB среда – RtPM / RtWebPath.

            РI Системата е интегратор-инструментариум, който създава инфраструктура и обединява водещите информационни технологии. Използва наличния хардуеър, мрежи и интернет и почти всички внедрени приложения и така защитава направените до момента инвестиции при потребителя !

 

Системата е със структурирана модулност и непрекъснато се развива според изискванията за надеждна и гарантирана работа в реално време и водещите стандарти, което свежда поддържането до периодични актуализации с новите  функции и модули.

            Вече над 450 стандартни интерфейса осигуряват информация от процесния свят (DCS, PLC,лабораторни у-ва,ръчен вход),протокола на OPC Fondation, възможност за нови протоколи.

            Достъпът към бизнес приложенията и широко използваните релационни бази данни MS SQL, ORACLE,  INFORMIX, DBASE, DB2 и др. се осигурява от плътното следване стратегията на Microsoft,използване наNT,Wxxxx-2016,UNIX, LINUX среда, ODBC, OLEDB и WEB Service, Microsoft.NET, облачните техниките,  модули за работа със SAP , SCADA и др.

            РI Системата е единствения продукт на фирмата OSISoft LLC. Над 1000 специалиста се грижат за развитието и поддръжката й. През 2006 само с Китай продажбите бяха за 300 мил. и инста-лациите вече са стоици.Повече от 115АЕЦ в света с над 170 инст.ползват РІ,а от тях PlantSoft GmbН има с 8 инст.в 4 центр. За отбелязвне е, че навсякъде след големи аварии се закупуват РI Системи. Защо?

            Всички големи производители на управляващи (процесни) системи използват РI Системата за свързване с техните DCS  и SCADA системи.  SIEMENS и АВВ - системата OPTIMAX, EMERSON-FISHER ROSEMOUNT-Delta-V,при HONEYWELL потребителите ползват РI-РВ станции към своя PHD модул, SYNOTEC-интерфейси за корпоративна радио/интернет връзка. На основа РI С-мата се създават системи за заводско и корпоративно планиране, оптимизации, диспечиране, експертни с-ми, работа с ISO 9000/2000, 18000,GMP и редица др.

            Референциите за РI Системата говорят сами за резултатността при внедряванията на системата. Над17,500инст.с над 2В лицензии в повече от 135страни (PlantSoft над155 инст. в 21страни).Не случайно най-мощните световни фирми приемат РI системата за корпоративен стандарт. Доклади и съобщения на потребителите посочват не само висока възвръщаемост на инвестициите постигната след внедряването на РI Системата, но и постигане на изненадващи и неочаквани резултати, плод на интеграционния подход. С новите функции на ІТ Монитора -Мониторинг на Информационно Комуникационната Инфраструктурата (МИКИ), РІ С-мата вече обслужва и ИКТ отделите, които с основание се считаха до скоро пренебрегнати. Идеята и практиката на РІ С-мата стана основа за развитие в последните години на нишата ВІ-(Бизнес Интелекчуъл) – всъщност Интелигентен Интегратор и облачните технологии.

Новите модули на РI С-мата разширяват нейната отвореност и интегритет. Израз на това са облач-ните технологии и устройства обсужващи Индустрия4.0, държавните интереси и служби - Industrial Internet of Things (IIoT), чиято прогноза  за 2020 е 20.4 милиарда щд, а в следващата декада е 1 трильон.

 

Почти всички от инсталираните РI Системи се изплащат в рамките от 2 до 18 месеца, а има случаи  и на часове.В показаното процентно разпределение на инсталираните с-ми по индустрии се дава представа и за водещите потребители на РI С-мите, а в скобите е посочен приблизителния брой на инсталациите им (към1999 и  обновени 2018,в BG-11 с-ми) (65% от FORTUNE 500 industriel US)

37%  Power Generation, Transmission, Distribution  & Utilities - National Power (22), Israel Electric (12), G.E.(7), Duke Energy(21), Entergy(21), RWE-Germany(21), Florida Power(38), ComEd(28),100-NPS in World 130 inst, Hamburg Central Heating (5), Warsaw Central Heating (2), Toplofikazia Rousse AD-(BG-2); ASE (TEZ ME1)-BG; CG-BG (TEZ ME3)-BG;

17%  Chemistry - Solvay(5), BASF(27), Hoecst(11), EstmanChemical(50), PolimeriEuropa(6), Akzo, Elf A(36)

17%  Oil & Gas - Shell (130), BP Oil (13), Mobil Oil (14), Elf (3), Exxon (4), MOL Hungary, PCK Schwedt,  Plock Poland, Saudi Aramco (120), OMV (4), Yukos (4), LukOil (4)\BG

 6%  Pulp & Paper - SAPP(7),Champion Int(16),MeadPaper(15),Kimberly-Clark(6),Korsnas(2),Mondi(9)-Stamboliiski\BG|

 6%  Metallurgy, Cement, Mining- British Steel (7), Alcan (20), USSteel (25), Nova Huta(2), Blue Circle (40), AURUBIS(6)NA\ Pirdop BG;

Ital Cemeht (30)-Devny Cement AD \BG;  DUNDI-Челопеч\BG

2%  Food/Beverage - Cargill (14), Santory (6), Hershey (2), Kellog (7), Amilum (8)\BG Breweres: Veltins-Germany, DAB-Dortmund, Grupa Zywiec(Heineken-х)-Poland …  US …

1%  Water/Waste & Environment - Los Angelos, New York, Hong Kong, Montreal, Westinghouse(7),  Ontario Clean Water (4), Berlin Wasser,

3%  Pharmaceutical – GlaxoWellcom(x),Hoechst(хх),HoffmannLaRoche(xx),Merck(7),Abbott(6),Bayer(4x)

10%  Manufacturing, Semiconductors, Military - IBM(18), Motorola(10), AFG Industries(10), Lucent Tech, Intel(xх), Military(9xx)

1%  Universities … ,  IT&Network Infrastructures …(xx), DataCenters IBM, HP, CISCO, ПГЕА-София

    В България: Amilum-Разград, АУРУБИС -Пирдоп, Топлофикация Русе-2бр., ЛукОйл-Нефтохим Бургас, (CG-BG) Марица Изток3, AES–Марица Изток1, Девня Цимент АД, Монди-Стамболийски АД, ДЪНДИ Прешъс-Челопеч, ПГЕА-София Дарение.

Връзката на РI Системата с ERP системите

Ако фирма потребител на SAP използва или планира да внедри модулите SAP R/3:  PP-PI, PM, QM, свързани с планиране и управление на производството, поддържането на машинния парк, качествения контрол и мониторинг на ІТ&T инфраструктурата, то разработения интерфейс към РI Системата-RLINK и IT Monitoring са идеалното средство за подаване на SAP и аналогични с-ми информация в реално време директно от процесната среда. Консултантът Gartner Group твърди, че така производителността на тези модули / системи се увеличава с 50%. Вече много над 3000 инсталации по света използват двете системи SAP и РI, като Интегрирана Менъджмънт Информационна Система (IMIS) и бр. им расте.

    Почти всички голѣми софтуеърни производители като Honеywell, Microsoft, SAP, ORACLE и много други са развили модули към своите продукти ползващи идеите на РI Систем за свързване към тѣхните административно-стопански управленски системи. А това са интеграционния подход към базите данни, директно обхващане на източниците на информация,  това е предпоставка за работа с базите знания, директен достъп до информацията в базите, a това е готова платформа за Индустрия 4.0 и  IIoT !

 

Доклад на един типичен внедрител на РI Системата, от 1997 типичен и до сега,

изнесен на една от ежегодните конференции на OSI Software

“  Замяната на съществуващата SCADA/MIS Systems със PI System

  от David Stockill (Shell UK), Alan Dormer (MDC Technology); 1997

Защо се направи

*  Изтощаване на активите

*  Потребност от технологичен контрол

*  Изискване за потребителски ориентирани инструменти

Необходимост от централна база данни и свързване между различни бази                          <=

Интегриране между технологична и бизнес информация                                                         <=

Достъп до информацията чрез стандартни РС

Защо се направи по този начин

*  Съществуващата SCADA осигуряваше платформа за APC и RTO

*  РI бе отчетена като най-добър инструмент и възможност за MIS

*  Задържа излишното разширение на DCS (първоначално)

*  Запазване на добрите функции на съществуващите системи

*  Добрия интерфейс Оператор/Система

Ниски начални разходи с възможност за разширяване               <=

Изводи

*  РI е една добра платформа за фирмено стандартизиране, с бързо внедряване и възможност за разширяване

*  Чувствителните при ъпгрейдване опции тук са ценово ефективни

*  Миграцията от една на друга база данни и прехвърлянето на историческата информация е леко

*  Миграцията на приложните програми е предизвикателство, но се прави и работи безпроблемно

*  Замяната почти винаги сама и бързо се оправдава

Съветът ни:     НАПРАВИ ГО ТИ ПРЕДИ ДРУГИТЕ ДА СА ГО СТОРИЛИ !!!!   “  

**  В Интернет страницата на  OSISoft  -  www.osisoft.com  - има подробна информация за РІ Системата, както и за докладите на регионалните и годишните конференции в Калифорния начиная  от 1999 г.

Информацията е подготвена от инж. Дочо Шипковенски  0888 620 519

6PI-435 May 2020   0-200222, 1-200515