Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Последна актуализация

18 05 01

СДРУЖЕНИЕ  "БЪЛГАРСКИ  ЮНАК"

  Сдружение “Български юнак”  не е организация подлежаща на лицензиране, това е Национално сдружение на всички, които се занимават с масовото и индивидуално нравствено, творческо и физическо възпитание на младежта.

 

  Това е национално движение, което не може да бъде партийно подчинено. Всяка партийна централа трябва да уважи националния интерес и да даде своя принос в изграждане на достойни Българи.

 

  Това е движение, което трябва да обхване от малките деца до израстващия младеж затруднен от някакви причини, кварталните клубове, клубовете по професия и интереси и преди всичко училищата в извън училищните им занимания, масовото спортуване, туризма, опозванане на родината. СБЮ се фокусира в 4 етапа на този възпитателен процес.

         Първият етап (1 - 6г.) въвеждане на юнашката система на възпитание в  пред училищното, в семейството и детската градина, физическо възпитание и "7-те години" на началната нравственост в децата.

 

 
  Утвърждаване на  юнашката училищна система за учащите от 1 до 4 клас, развитието на тази система и във физическото възпитание до 7 – 8 клас, е задача на развитието на Сдружение “Български юнак”  .