Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Последна актуализация    16 02 28   

         Уважаеми Координатори и Съмишленици,

         За идеята  Сдружение "Български юнак" 

БЮЛЕТИН № 4

КОИ  МИСЛЯТ  КАТО  НАС !

150525 Сливен изказване на Николай Дойнов, предс. Съюза на Народните Читалища

„…Още Мартин Хайдегер предвижда бума на технологиите и опасността, която идва с тях. Днес младите хора предпочитат да са повече пред компютрите и таблетите, а не трябва да бъдат само там. Изчезна връзката между читалищата и училищата и може би това е една от причините. Това партньорство трябва да се възстанови. Училището предпочете да се капсулира около своите средства. А младите имат нужда и от нашите книги, форми, дейности умения, които не трябва да отиват на вятъра.

    ( СБЮ  добавя  АКТИВНОТО СПОРТУВАНЕ и  ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ! )

Читалищата трябва да работят и с православната църква…”

                                                                                                БЮЛЕТИН № 3

ЗА  "СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЮНАК"

              А     - защо  е този стих

     Ю-на-ци, ю-на-ци,

Бъл-гар-ски  ю-на-ци, ю-на-ци!

     Рев на хиляди гърла,

Зов от хиляди сърца!

     Гърми навред,

где българи юначни

вдигат роден стяг,

где българи юначни

славят българския род.

          Б     - кои  са  българските юнаци

     Български юнаци

Навред са те.

     Що е Български юнак ?

Със дух,  устойчив, здрав,

като дъб,  скала !

Знаещ,  можещ !

    Пръв да си !

В науката и  спорта ,

Във фолклора и труда,

С подвизи в морето,

В планините и небето.

Навред са те,  творци,

В  песни  и  игри, забави,

В любовта към род, родина!

Да я има !

            Родината я има,

            Дорде е в мъжките сърца!  

Дорде тупти

в юнашките гърди !    

          В     - какви са целите, мечтите, призванието на  юнаците

     Нека всеки миг и ден,

Да стане ден юначен,

Възроден !

     Да възродим с

Талант и ум.

С юнашки  сили, дух

Да възродим

Родни ниви,

Заводи, съдбини !

     С талант и ум,

С юнашкий-й  пример

От дедите завещан ,

бъднините родни

ние да творим !

   Дори далеч,

   Кога в юнашките гърди,

   Сърце тупти,

   Родината я има,

   Родината живее!

Български юнак съм!

Зная, ще успея!

Защото в мен,

е българската кръв!

          Г     - кои  са земите на българските  юнаци

             (Дружествата ще стигнат и до  диаспората)

     Напред,

Науката и любовта са слънце,

Що в души юнашки грей.

     Развейте дух юнашки

По Мизията равна,

По вехтия Балкан,

По Тракията древна,

По Свещенните баири на Орфея,

От Рила  и  Пирина,

през  Родопа

до  свещенна  Странджа !

От Охрид до морета !

От Севера  до  Юга  !

По света, навред!

С труд и  дух   юнашки,

Родината да  възродим.

Живота наш

Да  обновим!

   Дори далеч,

   Кога в юнашките гърди,

   Сърце тупти,

   Родината я има,

   Родината живее!

 

          Д    -  

Българи юнаци,  Българи юнаци,  Българи юнаци, …

Рев изригнал в хиляди гърла,

Зов запалил хиляди души,                     

Повей спечелил хиляди сърца

За  свобода  и  славата на родната земя!

     Дочо Шипковенски

     29 Септември, София

                 --------------------------------

БЮЛЕТИН № 2

        2015 21 Февруари  Проведе се редовното съвещание на ИГ към ОС на СБЮ . Отчете се изпълнение на решенията от предишното съвещание. Уточни се група за подготовка от до 100 юначета в спортни екипи да изпълня на юнашки упражнения, заедно със съпровождащи участия. Отговорности по разработване на методическите и организационни документи и задачи. Набелязаха се срещи с държавни и неправителствени институции за съдействие и организиране на дейността на Сдружението "Български ЮНАК".

СЪСТОЯНИЕ  И  ОБЩЕСТВЕНА  ПОДКРЕПА

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН

( 15 02 21 )

Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави Българи

          През годините на прехода поради различни причини работата в училищата по възпитанието, както  и в след училищните занимания, беше принизена до нетърпим минимум. Чужди религиозни секти и емисари провеждат неприемливо обучение и дейности навсякъде из страната. Скаутското движение се радва на официално представяне и прояви.

            Последиците са в разрез с българските традиции и представите ни за съвременно културно и възпитано общество. Всичко това води до :

  • Увеличаване броя на нарко зависими младежи в училищна възраст;
  • До 1/3 от учениците в горните класове на средните училища са тютюно зависими като демонстрират  пристрастието  си   към   цигарите   на  обществени места;
  • Консумацията на алкохол сред младежта е нараснала застрашително;
  • Развива    се    агресивно    поведение    сред учащата се младеж, стигащи до убийства !
  • Наблюдава се липса на интерес към националната ни история, традиции и ценностна система, поради което се формира национал-нихилистично мислене и поведение (Виж в Интернет);
  • Недостатъчно е развито и гражданското възпитание в подрастващата младеж;
  • Недопустимо голям е процента и расте, на децата с гръбначни изкривявания, затлъстяване, диабет, обездвижване, асматични заболявания, алергии, редки заболявания, липса на самостоятелност!
  • Положението сред  малцинствената младеж е още по-неприемливо и е в процес на капсулиране в общностни групи и анклави.

През 2004 година БАНИ под ръководството на акад. проф. Велев регистрира Детско-юношеска, спортно-творческа организация „Български юнак", но поради отсъствие на държавна и обществена подкрепа организацията не можа да развие някаква дейност.

Сега Организацията на Обединените Българи (ООБ)  съвместно с Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ) и Съюза на Българските Гимнастически Дружества „Юнак” подемат кампания за съживяване и разнообразяване дейността на „Български юнак”, като се очаква и подобаващо държавно участие и обществена подкрепа в това национално значимо начинание, под формата на Национално сдружение на дружества и клубове изповядващи идеята „Юнак”.

През м. май 2012 г.Министерството на вътрешните работи подкрепи идеята, но смята че министерствата на Отбраната, Образованието и Спорта имат приоритет в тази дейност.

През ноември 2012 година Министър Аню Ангелов подкрепи нашата инициатива и предложи съвместни усилия в тази насока и общи програми за работа.

На 9 януари 2013г. бе създаден Обществен съвет (ОС) с председател акад. проф. Боян Лалов – БАНИ, секретар инж. Дочо Шипковенски – ООБ, МАБИК.

Министерството на Спорта (15.3.2013г.) министър Стойчев(Вр.прав)  с писмо и в срещи с зам.мин. Цанков подкрепят идеята и очакват конкретни предложения и програми за действие. Определен е и координатор.

Независимо от нашите начинания, на 2 и 3 февруари 2013г.бе създаден съюз на учениците в България с подкрепата на Асоциацията на учителите в България и КНСБ, което говори за обществената нагласа и отношението на самите ученици към съществуващото положение в страната.

С министъра на Образованието С.Игнатов нямахме възможност за среща.

Министърът на Образованието акад. Ст.Воденичаров макар и за кратко изрази пълна подкрепа, което означава че и от страна на БАН ще има подкрепа за идеята. Министърът на земеделието  (Вр.прав) проф. Станков също подкрепя идеята.

Министърът на отбраната Т.Тагаров (Вр.прав) определи координатор, проучване в родовете войски и подкрепиха идеята. Представител на БЮ (гл.секрет.) участва в Обществения съвет по отбраната със становище.

Всички основни Военно-патриотични организации начело със Съюза на офицерите и старшините от резерва (СОСР), Съюза на Ветераните от войната, Съюза на възпитаниците на военните у-ща, Съюза на военно инвалидите и др., отделни фирми и видни общественици (Адм. Иван Добрев, Антон Дончев, Йордан Йовчев, Гиньо Ганев, Никола Проданов, като представител на детските клубове „Юначе” и др.) изявяват своята гражданска и обществена подкрепа за сътрудничене при работа по проекта „Български юнак”. Привличане на обществената подкрепа няма да спира, защото Гражданското общество трябва да е съотговорно заедно с Държавните институции за образованието и възпитанието на здрава и жизнена Българска младеж.

В свое писмо от 27.5 Министерството на отбраната изрази готовност да окаже съдействие на БЮ при организиране и провеждане на обучения и учебно-тренировачни летни и зимни лагери за младежи. От страна на БЮ са  изпратени писма с предложения и уточнения – 24.06, 11.7 .

На 1 Юни 2013 във Велико Търново се проведе Деветия Олимпийски събор „Юначе”, организиран от Съюза на Българските Гимнастически Дружества с председател олим.шампион Никола Проданов. Приветствие поднесоха д-р Тодор Анастасов, член на „Юнак” от 1935г. и Дочо Шипковенски, който  обяви за националното сдружение „Български юнак” и организиране на кампания за възстановяване паметника на „Юнак”(София) и паметник-мемориал на 10-те швейцарските спортни учители дошли в България в 1894 г.- Луи Айер, Даниел Бланшу и др.  Движението „Юнак” възниква 1895 г.

Фондация "Св.Георги Победоносец"  пое идеята за сътрудничество и предложи своя сайт [svgeorgi-fond.com]  за съвместна работа. Разширяват се контактите с групи от Свищов, Белчин, Лом, и др.

На 14 Януари 2015 Инициативен комитет към Обществения Съвет на БЮ започна редовни събирания за организиране на Национален събор и концерт посветени на възстановяване движението "ЮНАК", определени за 1 Ноември 2015 г.

Разработва се стратегия, планиране и организиране работата в училищата и главно в извън училищната дейност за ВЪЗПИТАНИЕ на децата и младежта. Планират се обръщения към Столичната община, министерствата, общините и основни Обществени организации за съвместна работа по начинанието. Вече няколко десетки са подписаните споразумения за съвместна работа.

Младото поколение трябва да расте като духовно силни, психически устойчиви, знаещи и можещи, физически здрави Българи с национално възпитание, с акцент на националните ни и общочовешки ценности и това е наша обща отговорност. Без да ВЪЗПИТАВАМЕ тези качества в нашата младеж, нито България, нито присъствието ни в Европейския съюз имат бъдеще.

Убедени сме, че „Български юнак", който е регистриран в съда и действащ като инициатор-сдружение може със съдействието на Държавните институции, обществеността и особено на Общинските органи  да се превърне в едно национално движение на българската младеж, а и на по-старшите поколения, за една жизнена и икономически мощна  България.

Близката ни цел е да започнем активна работа през учебна 2015-16 година с пилотни училища в страната. Да съгласуваме проявите в Лом, Варна, В.Търново, Шабла, Велинград и други селища на дейности по идеята „ЮНАК”. Начало на клубна дейност БЮ.

За това е необходимо разбиране и активно участие на министерствата на Спорта и Образованието, съдействие и ИНИЦИАТИВНОСТ на всеки българин,  определяне на постоянен координатор в структурите в които сте, с които да се съгласуват и провеждат всички програми и мероприятия по линия на „Български юнак”. ВИЖ ПРИЛОЖЕНОТО  СПОРАЗУМЕНИЕ !

Ако се интересувате от основните документи на „Български юнак”, примерните програми и конкретни въпроси, обърнете се към [svgeorgi-fond.com]   и приложената  Е: поща shipkovenski@engineer.bg

(28 Март 2013)  21. 2. 2015 г.

           Секретариат:

Инж. Дочо Шипковенски                                

Гл.секр. на ОС на „Български Юнак”, Гл.секр. на „Организацията на обединените българи”

Секр. на Фондация «Св.Георги Победоносец» - Якоруда 

Български ЮНАК подкрепя строежа на Манастира "Св.Никита Ремесиански" - Якоруда

Вие подкрепяте ли? - НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

На 14 Януари 2015 Инициативен комитет към Обществения Съвет на БЮ започна редовни събирания за организиране на Национален събор и концерт посветени на възстановяване движението "ЮНАК", определени за 1 Ноември 2015 г.

Разработва се стратегия, планиране и организиране работата в училищата и главно в извън училищната дейност за ВЪЗПИТАНИЕ на децата и младежта в духа на ЮНАК. Планират се обръщения към Столичната община, министерствата, общините и основни Обществени организации за съвместна работа по начинанието. Вече няколко десетки са подписаните споразумения за съвместна работа.

БЮЛЕТИН № 1

26 Окт. 2014

           Приложено изпращаме едно виждана какво е Сдружение "Български юнак"  (СБЮ),   Виж предишната страница!

           Това е решение на ОС (Обществения съвет), като очакваме от Вас едно внимателно разглеждане и отбелязване на всичко каквото считате, че трябва да се коригира и добави (с червен цвят)  и това, което трябва да отпадне (със син цвят). Бележките ги отразите върху документа и го изпратете обратно на настоящия адрес.

            Друго решение е твърда политика към възраждане на движението като обединяващо всички спортни, творчески, научни и хоби клубове, колективи, структури и индивидуални участници споделящи идеята СБЮ. Това означава, че областните и общински клубове на нашите съмишленици, ще станат ключовите структурни звена, които ще бъдат основните в оживяването на движението. Не може да бъде  друг вариант!

            Това е и подготовката за 2015 г. когато ще бъде и Великият събор на СБЮ .

            Изпращаме и  СПОРАЗУМЕНИЕТО, което подписват всеки индивидуално или НПО, институция, организация, които споделят и се присъединяват към идеята СБЮ. При възможност от Ваша страна присъединявайте нови съмишленици, които трябва да знаят, че СПОРАЗУМЕНИЕТО  не генерира никакви юридически, администра-тивни или финансови задължения , а единствено съгласие за координирана работа при възможност и взаимен интерес, в името на младежта и бъдещето на България. Най-важно е в СПОРАЗУМЕНИЕТО да са попълнят: 1. Името на структурата, НПО, администрация, лицето-индивид.;  2. Името на координатора;  3. Тел. за връзка;  4. Е-поща (задължително!);  5.Подпис и печат при необходимост.  Молбата е да изпратите копие (сканирано или уърд документ) от подписаното споразумение на настоящия адрес в секретариата. До изграждане на структурите на СБЮ  към Вас ще се обръщаме като координатор отговарящ за привлечените от Вас съмишленици на СБЮ .

            Съмишлениците, които не са попълнили СПОРАЗУМЕНИЕ, могат да направят това сега и влизат в групата на учредителите на Сдружение "Български юнак" .

            В  сайта, който за момента е и сайт на СБЮ  ( svgeorgi-fond.com ) има отделно меню за СБЮ , в който са основните документи и текущи новини.

            В този сайт се намира и актуална информация за инициативите, които развиват основните инициатори на Сдружение "Български юнак" . Това са паметници, по които се работи, построяването на манастир „Св.Никита Ремесиански” до Якоруда  и др., за което ще бъдете информирани в текущите Бюлетини на СБЮ .

            На 5 Окт. т.г. се възстанови паметникът на връх Велийца в Западни Родопи, където на 5 Окт. 1912 г. загиват първите български войници в Балканската война за освобождаване на долината на Места и Родопите. В боевете участват 27 Чепински пех.полк и 39 Пловдивски пп. Паметникът е възстановен от Областна орг. на СОСЗР с предс. пполк. оз Хр.Христосков и СОСЗР Велинград м. оз К.Златев. В сайта ще видите информация и  фотоси за събитието.

ОС на СБЮ

Секр. инж. Дочо Шипковенски