Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Документите свързани с легитимността на Фондацията са приложени.

    Допълненията и измененията ще се добавят в  процеса на работа.

         Документите, които са свързани с Манастира, ще се добавят в процеса на тяхното появяване.

         Документите, които са свързани с отделните инициативи-проекти, ще се намират в съответната тематична поредица  от екрани - виж МЕНЮТО - ПАМЕТНИЦИ.

    Най-важното в момента е събирането на средства!

    Моля посетете "Набиране на Средства".

Актуалносъстояние-2013

Актуално състояние - 2013 г.