Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Последна актуализация

14 02 25

 

Инициативи на Общобългалска  Фондацията
„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

2016 г. - 140 годишнина

От уикипедия

Иван Сергеевич Аксаков

Роден: 8 октомври 1823 г. в с. Надеждино

Починал: 1886, Уфа

Биографични данни

Роден е на 8 октомври 1823 г. в с. Надеждино, Оренбургска губерния в семейството на писателя Сергей Аксаков. Фамилията Аксакови е с древнобългарски произход. Младежките му години преминават в Москва и Санкт Петербург.

Завършва училище по право и започва работа в Московския департамент на председателя на Сената. Служи в Калужката и Астраханската криминална съдебна палата. Чиновник за особени поръчения в Министерството на вътрешните работи (1848). Излиза в оставка и се заема с литературна дейност от 1851 г.

Принадлежи към славянофилския обществен кръг. Редактор на „Московский сборник“. Попада под полицейски надзор за прояви на свободомислие. Редактор на в. „Руская беседя“, в. „Парус“, в. „Москва“ и в. „День“. Председател на Московския славянски комитет от 1857 г. и водещ идеолог на славянофилството.

Ярък застъпник на българската национална кауза при подготовката  на Руско-турската война (1877-1878). Със средства на Московския славянския комитет е закупена немалка част от оръжието, униформите и снаряжението на Българското опълчение. Яростен критик на решенията на Берлинския конгрес, за което е изселен от Москва (1878). В навечерието на свикването на Учредителното събрание е издигната кандидатурата му за български княз.

     След реабилитация издава в. „Русь“. Публицистичните му произведения са издадени в три тома. Почетен чуждестранен член на Българското книжовно дружество (БАН) от 1884 г.

     На него са наименувани град Аксаково (област Варна), централна улица в София и Варна и Гимназия „Иван Аксаков“ (Пазарджик).

     Почива 1886 в гр. Уфа, където дома Аксакови е превърнат в музей на фамилията Аксакови. Музей, който ежедневно се посещава от десетки граждани.

Предлагано място на паметника е пред 133 у-ще „А.С.Пушкин” на ъгъла на улиците „Аксаков” и „Шишман”.

 

Николай Кондрашкин – скулптор, поет, общественик, академик-МАБИК, е един от инициаторите на предложението за паметниците. Творец и общественик с богата дейност, отразена във Фейсбук. Член на Чувашката Народна Академия на Науките и Изкуствата - ЧНАНИ.

 

 

           

     30 Ное 2013  "...Избран руководителем только что созданного Международного отделения ЧНАНИ культурного деятеля международника, заслуженного деятеля общества Объединенных болгар, заслуженного работника культуры ЧР, академика МАБИК, писателя и известного скульптора Николая Григорьевича Кондрашкина." 

     "...Сейчас Николай Григорьевич занят над совместными международными культурными проектами, ...  болгарскими коллегами  проект по увековечении памяти героев в честь 135 летию Победы Самарского ополчения в русскотурецкой войне на Балканах, это памятники Ивану Аксакову и Пётору Алабину для установки в столице Болгарии г. София." 

     Организиран е Обществен съвет за построяването на паметника.

     24 Фев.2014  133 СОУ "А.С.Пушкин" се присъединява към проекта и дава съгласие за издигане на паметника пред входа на училището.


                    Очакваме Вашата помощ и съпричастностНАБИРАНЕ СРЕДСТВА

                    Към проекта се присъединяват:

     Национално Движение Русофили       133 у-ще "А.С.Пушкин"             Каменоделско училище Кунино           .

     Граждани                                               .