Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

М3 0 PI Обучение                                                 20 03 20

ОБУЧЕНИЕ  ЗА  PI СИСТЕМАТА

Обучението за работа с PI System ще премине през три етапа.

Първи етап

   Всеки ще започне самостоятелно обучение чрез кратките уроци на OSISOFT  през YOU TUBE  с продължителност от 2 до 25 мин. Те са на английски език, като всяко изречение се появява като субтитър. Това позволява да се спре с ЛяваМишка през левия долен край на екрана където е „стрелката“ на лентата за ход на урока – спрян урок  е „стрелка“ ,  в ход  „две чертички“. Докато е спрян хода на урока („стрелка“ на левия край на лентата) , обучаваният може да си преведе спокойно текста и да осмисли движенията по екрана, които показват как се изпълнява описваната процедура.

   Обучаваният може да продължи или да се върне назад в урока, за да повтори някои процедури.

   Препоръчва се да се започне с началните разяснителни уроци, които са за  PI System ,   ProcessBook ,   PI Vision ,  DataLink  , PI AF .

    Обучението може да се провежда на всеки компютър, който има CHROME браузър.

    Обучението започва със запознаване каква е информацията, която се записва в PI System-инф.база или информацията за точката/таг (стойност + време – виж Тема13) и допълнителните данни-мета данните за точката. Използван е пример с две точки от примера предоставен от колегите в Пирдоп. ( ВИЖ ) .

    Следващите уроци за самообучение са представени в Начално обучение (М3 Уроци) . Запознаване с атрибутите на точките. Представят се и основните функции. Обикновено уроците следват в определена последователност, която е добре да се следва.


Втори етап

   Този етап изисква работа в зала 230 и два компютъра. На двата компютъра могат да работят до 3-ма души. Един на левия един на десния и един по средата.

   На левия компютър се пуска урок от YOU TUBE . На десния компютър се влиза в мрежата на зала 230 (К230) и сървъра на PI System  . На него (гледайки урокът в ляво) се изпълняват процедурите с информация от базата в сървъра, с точки от тези, които за заредени в сървъра с каквито решите варианти.

   Работи се спокойно, без ограничение във времето, като целта е да се научат отделните процедури.

   Може да се продължи с  уроците за самообучение представени в Начално обучение (М3 Уроци) . Изучават се основните функции. Обикновено уроците следват в определена последователност, която е добре да се следва.

   Тези, които чувстват увереност в оперирането с PI System могат да преминат с първата серия уроци показани по-долу.   

 

Третият етап

     Включва и самостоятелна работа с PI System  и PI сървъра по системите, които са създадени в ПГЕА между различните устройства свързани към PI сървъра в РВреме.

     Препоръчително за самообучението е да се продължи със следните уроци :

На браузъра изпишете:  OSISOFT Learning  изберете =>    Learn the PI System Online

                                                           ИЛИ               Learning.osisoft.com/#en-language

      Предлагат се  подробни указания за отговорностите на всеки участник и очаквани резултати ЗА :

  ПОТРЕБИТЕЛ,   АДМИНИСТРАТОР,   РАЗРАБОТЧИК,   ЕЛИТЕН ПОЛЗВАТЕЛ     

   ПОТРЕБИТЕЛ – Предлага се курс от по 3 поредици от 5  - 8 урока

1. Визуализация на   PI System  инф. с PI Vision;

            https://learning.osisoft.com/series/user/visualizing-pi-system-data-with-pi-vision#en-language 

2. Създаване на отчет с   DataLink;

            https://learning.osisoft.com/series/user/creating-basic-reports-with-pi-datalink#en-language

3. Създаване на екрани с ProcessBook;

            https://learning.osisoft.com/series/user/building-displays-with-pi-processbook#en-language

При отваряне на всеки един от тази серия от уроци ще видите много подробни указания за това какво трябва да направите и какво ще научите. Курсът се състои от 5 – 8  урока.

Особено ценна е втората лекция от първия урок :  What are PI Assets, Attributes, and Tags?

При начало на всеки курс можете да използвате настройките за да:  ЗАБАВИТЕ говора на английски, да усилите звука, да използвате целия екран и др.

 

     АДМИНИСТРАТОР,     на системата  

            1. Конфигуриране на проста PI System  - 6 урока   ,

                       https://learning.osisoft.com/series/administrator/configuring-a-simple-pi-system#en-language

            2. Планиране и внедряване на втори дубъл сървър за ВИСОКА НАДЕЖНОСТ- High Availability

                        https://learning.osisoft.com/series/administrator/implementing-pi-system-high-availability#en-language

            3. Конфигуриране на сигурността на архива - Configure Overall PI Data Archive Security – 6у.

                        https://learning.osisoft.com/series/administrator/configuring-pi-data-archive-security#en-language

 

     РАЗРАБОТЧИЦИ     -  подготвящи различни приложения        

     1. Разработване на приложения с  PI SDK   5 урока

         https://learning.osisoft.com/series/developer/developing-applications-with-pi-af-sdk#en-language  

​     2. Програмиране в среда на  PI Web API      - 8 урока

         https://learning.osisoft.com/series/developer/programming-in-pi-web-api#en-language

     3. PI Инф.база и работа с релационна платфарма PI SQL DAS (RTQP Engine) & PI SQL Client  - 7 у.

         https://learning.osisoft.com/series/developer/exposing-pi-data-with-the-pi-sql-framework#en-language

 

ЕЛИТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ      -моделиращи процесите и активите с AF

     1. Изграждане йерархията на активите с Asset Framework (AF)

          https://learning.osisoft.com/series/power-user/building-asset-hierarchies-with-pi-af-1#en-language

     2. Конфигуриране на аналитичности с Asset Framework (AF)  - 8 у.

          https://learning.osisoft.com/series/power-user/configuring-analytics-with-pi-af-2#en-language

     3. Създаване на приложения за „поддържане при условия“ (СВМ)  -

          https://learning.osisoft.com/series/power-user/enabling-condition-based-maintenance-cbm#en-language

 

В дясно на работните екрани има представяния на десетки други уроци по различни теми .

*          Може да копирате линковете до тези уроци и да правите бележки по тях в един документ (като този – именован и запомнен във ваша PI директория), които ще ви служат за бъдещо бързо ползване и ваши конкретни коментари !

- - -