Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Съдържание                                                  10 03 20

Темите  разглеждани в клуба

1

Представяне целите и тематиката на клуба, организация на работата, ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНПРВ   М0   12 19

 

2

 

 

2

Целите на клуба, разговор с участниците интереси, очаквания, умения, хоби, спорт   М0  1 16

 

2

 

 

3

История на развитието на машинната обработка на инф., автоматизацията и ИТ  ИСТОРИЯ       М1         1 20

 

2

14

ДШ

4

История развитието и достиженията на електротехническата индустрия     М1          1 23

 

2

14

ДШ

5

История развитието и достиженията на електрониката и изчислителната техника          М1               2 06   2 13

 

2

14

ДШ

6

Моделът с четири нива на автоматизация - приключи Първият етап на АНПРВ -      3 02

 

2

14

 
7 Хоби автоматизация разработка на  Капанов 11A - Ардуино  - C71         2 17     2 20      
8 Домашна автоматизация - фупкционални блокое - ЕнергоМонитор      
9 Промишлена автоматизация - Ханюел      
10 Представяне на OSISOFT PI - Инсталация и обучение  М3  4 ч.      2 26      
11 OSISOFT PI  - практика обучение   М3                                   4ч.       2 27                 
12 OSISOFT PI  - практика - обучение    М3                                5ч.       2 28      
13 Информация, управление, реално време. Информатика - четирите основни принципаМ2-1     3 19      
14 Среща с предсттавител на  БАН - автоматизация на инженернатао и изсдледователска дейност, суперкомпютри 3 11    
15 Технологията при обработката на информацията. IT и трите технологични етапа.  М2-2     3 23      
16 Работа в релно време  - мониторинг,    менъджмънт     M2-1   M2-2     M2-1        3 26      
17 Запознаване с видовете сензори и датчици използвани в автоматизацията - посещения при партньори 3 23    
18 Автоматизация  на непрекъснати технологични процеси, принципи на регулиране, ПИД регулатори Примери 3 26    
19 Автоматизация  на непрекъснати технологични процеси, принципи на регулиране, ПИД регулатори Примери-ф. НТрапен практика 4 02    
20 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - представяне, начин на работа, настроики, инсталиране и практика 4 06    
21 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - представяне, начин на работа, настроики, инсталиране и практика- посещение инсталация 4 10    
22

Системата  OSISOFT PI - M3 -  запознаване с  PI, работа с примерни данни, изчисления, програмиране

2 26    
23 Системата Honywell PHD, начин на работа, инсталиране, настройки, примери програмиране на PLC 5 04    
24 Системата Honywell PHD, начин на работа, инсталиране, настройки, - посещение в завода София 5 08    
25 Системата Honywell PHD, свързване със Системата  OSISOFT PI - 5 14    
26 Системата Honywell PHD, свързване със Системата  OSISOFT PI - 5 18    
27 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - свързване със Системата  OSISOFT PI - 5 21    
28 Системата ЕНЕРГОМОНИТОР - свързване със Системата  OSISOFT PI - 5 25    
29 Ардуино - свързване със Системата  OSISOFT PI - 5 28    
30 Ардуино - свързване със Системата  OSISOFT PI - 6 01    
31 Професионална ориентация 6 12    
32 Професионална ориентация - плановете за учебната 2020-21 6 18    
      Общо 70