Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

14 Окт 20

 14 Окт    Публикуваме ПОКАНА за повеждане на заседание на Управителния съвет, Контролния съвет, учредитеите и дарители на Фондацията.

До

Г-жа / Г-н  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            (член / учредител на ФсГП )

Адрес:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОКАНА

            Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 17 от устава на Фондацията, свиквам заседание на членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и основните учредители, по повод решенията взети на заседанието от 5 Май 2019 г в Якоруда. Заседанието ще се състои на 14 Ноември от 11 ч. в църквата „Св. Георги Победоносец“ в Якоруда.

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчет на комисията по пререгистрацията на Фондацията (Ж.Сахатчиев, Д.Шипковенски, Ц.Ганджова).
  2. Предложение на изменения и допълнения на Устава, възложено на (Ж.Сахатчиев, Д.Шипковенски, Ц.Ганджова).
  3. Обсъждане на постъпилата молба от Председателя Живко Сахатчиев за освобождаването му от Председателство на Фондацията.

Във връзка с ограниченията по повод пандемията, предлагаме следния начин за общуване при подготовката на заседанието и самото заседание.

- Настоящата Покана и материалите по нея ще бъдат изпратени на посочените по-горе участници в заседанието по електронната им поща или посочен скайп и телефон.

- Отговорите ще се приемат на е:поща:  yu120@abv.bg   скайп: Dotcho Shipkovenski и  телефон: 0877 620 519  . По тези канали ще се водят и обсъждания.

- До 10 Ноември трябва да се изпратят всички направи бележки и предложения, за да се включат в предложенията за заседанието.

- Поканата и материалите ще бъдат публикувани в сайта на Фондацията  svgeorgi-fond.com  в менюто  „ЗА НАС“ и подменю  „Якоруда 14 Ное 20“ .

            - Общуването по време на заседанието може да се извършва и по посочените канали с лицата, които не могат да присъстват в Якоруда и са уведомили предварително за това.

                                                                             (печат)

                        Председател:               ( подпис )                Секретар:                 ( подпис )  

                                   ( Живко Сахатчиев )                                                (Дочо Шипковенски )