Автоцентър АВТОМАТИК
уеб дизайн Алина Дизанйн Студи

Седалището на Фондацията -  „Св. Георги Победоносец”-Якоруда            Председател Живко Сахатчиев

                                                    ул. Цар Борис ІІІ  №124            гр. Якоруда 2790

 

Секретар на фондацията и инициативния комитет инж. Дочо Шипковенски-fondacia.svgeorgi@gmail.com  тел. 0877 620 519